TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 Raporu Yayımlandı

29 Mayıs 2020 Dergi:

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın enerji sektörü ve işleyişi ile ilgili önde gelen bir çalışması olarak dikkat çeken ve 2010’dan beri her iki yılda bir yayımlanan enerji görünümü raporlarının altıncısı “Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020” Raporu yayımlandı.

Türkiye’nin Enerji Görünümü 2020 Raporu, enerji sektörünün tüm unsurları ile dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeleri irdeliyor ve virüs krizi ile daha da ağırlaşan sosyoekonomik krizle ilgili şu saptamalarda bulunuyor:

“Milyonlarca kişinin işsiz kalması, yüz binlerce işyerinin kapanması vb. nedenlerle ekonominin tüm alanlarında iç ve dış talepte çok ciddi bir gerilemenin sonucu üretimin daralması söz konusudur. Üretimdeki düşüşten ötürü sanayinin, satışların azalmasıyla ticari kesimin, gelirlerinin azalması nedeniyle yurttaşların, toplam ekonomik faaliyetin daralması nedeniyle ulaşım ve lojistik faaliyetlerinin ve sonuçta ülkenin enerji gereksinimi gerileyecektir. Bu gelişmeler sonucu milyonlarca abone faturalarını ödeyemeyebilecek, talepteki azalmadan ötürü gelirleri sınırlanacak olan gaz ve elektrik dağıtım ve üretim şirketleri çok zora düşecek ve hizmetlerini aksatabilecektir. Bu tabloyu toplumcu bir bakış açısı ve kamu mülkiyeti, kamusal hizmet ve toplumsal yarar esaslarını temel alan bir planlama ve toplumsal kalkınma perspektifi ile değiştirmek mümkündür. Enerji dâhil bütün alanlarda böyle bir anlayışı dile getirmek, çaba harcamak, emekçi halktan yana tüm kişi ve kuruluşlar için görevden öte bir zorunluluktur. Toplumsal yaşamın her alanından yükseltilecek bu ve benzeri yaklaşım, eleştiri ve önerilerin toplumsal, ekonomik, siyasal bilinç atmosferi oluşturmasıyla, ‘başka çözüm yok’ diye dayatılan mevcut olumsuz durumun aşılması ve yeni yönelimlerin tarihsel olarak kendini dayatması mümkündür.”

“Yaşanmakta olan olumsuzluklardan ve giderek ağırlaşan sorunlardan kurtulabilmek için; enerji sektörünü özel tekellerin kâr egemenliğinden çıkarıp kamusal bir düzleme aktarma, toplum çıkarlarını gözeten, kamusal planlama esaslı, yenilenebilir kaynaklara dayalı, düşük karbon salımlı bir ekonomiye yönelme ve enerjiyi azami ölçüde verimli kullanarak enerjide demokratik bir denetimi/programı gerçekleştirme ihtiyacı vardır.”

Raporun “Bazı Saptamalar ve Aykırı Öneriler” başlıklı Sonuç bölümünde önerilen Demokratik Enerji Programı, yenilenebilir kaynaklara dayalı, toplum yararını gözeten, kamusal planlamayı esas alan, ekonomik ve teknik anlamda verimliliğe öncelik veren, kamusal hizmet olarak temin edilecek enerjiyi azami oranda tutumlu ve etkin kullanmayı öngören, işleyişi katılımcı, içeriği demokratik bir enerji programı geliştirme tartışmalarına katkı koymayı amaçlıyor.

Raporda yer alan bölümler şöyle: 

1. Dünyada ve Türkiye’de Birincil Enerji Arzı
2. İklim Krizi ve Türkiye
3. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Yoksulluğu Üzerine
4. Elektrik Üretimi
5. Enerji Tesisleri ve Mühendislik
6. Doğal Gaz Sektör Görünümü 
7. Petrol Sektörü
8. Kömür Sektörü
9. Türkiye’de Nükleer Güç Santral Projeleri Üzerine Notlar 
10. Türkiye Hidroelektrik Potansiyeli ve Gelişme Durumu 
11. Türkiye’de Rüzgar Enerjisi 
12. Türkiye’de Güneş Enerjisi 
13. Türkiye’de Biyokütle Enerjisi 
14. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimini Destekleme Mekanizması (YEKDEM)
15. Dünyada ve Türkiye’de Enerji Verimliliği
16. Türkiye Sosyal Bilimler Derneği - 16. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi – “Enerji” konulu oturum sunumları
17. Sonuç: Bazı Saptamalar ve Aykırı Öneriler

Raporu incelemek için tıklayınız