Temiz Enerjide İstihdam Artıyor

27 Mayıs 2016 Dergi:

Dünya genelinde yenilenebilir enerji sektöründe istihdam geçen yıl, bir önceki yıla oranla yüzde 5 artarak 8 milyon 100 bin kişiye ulaştı.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından hazırlanan "Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2015 Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, dünya genelinde işsizlik rakamları artarken, yenilenebilir enerji sektöründe bunun tersine bir eğilim gözlendi. Temiz enerjideki istihdamın artışında bölgesel değişimler, sanayide yaşanan yeniden yapılanma, artan talep ve rekabet, teknolojik gelişmeler ve üretim süreçlerindeki değişimler etkili olurken, sektörde geçen yıl sağlanan toplam istihdam küresel boyutta 8 milyon 100 bin kişiyi buldu.

Rüzgar, güneş, biyokütle gibi temiz enerji teknolojileri temel alınarak hazırlanan raporda, güneşten elektrik üretim sektörü geçen yıl, 2014'e oranla yüzde 11 artışla 2 milyon 800 bin kişiye iş olanağı sağlayarak listede ilk sırayı aldı. Güneşi 1 milyon 678 bin istihdam sağlayan sıvı biyoyakıt sektörü izledi. Rüzgar enerjisi sektörüyse geçen yıl dünya genelinde 1 milyon 81 bin kişiye iş imkanı sağlayarak üçüncü sırada yer aldı.

Raporda, 2015 itibarıyla temiz enerji sektörlerinin küresel anlamda kaç kişiye iş olanağı sağladığı şöyle sıralandı:

- Isıtma ve soğutma sektörü: 939 bin istihdam,

- Katı atıkların biyokütlesinden enerji üretimi: 822 bin istihdam,

- Biyogaz sektörü: 382 bin istihdam,

- Jeotermal enerji: 160 bin istihdam,

Yenilenebilir enerji sektöründeki iş olanağı artışında, temiz enerji teknolojilerinin maliyetlerindeki düşüşün öne çıktığı raporda, yenilenebilir enerjinin sisteme dahil olmasına yönelik küresel anlamda çalışmaların artışı da istihdam artışını etkileyen etmenler arasında gösterildi. En fazla istihdam sağlayan ülkelere de yer verilen raporda, Çin, Brezilya, ABD, Hindistan, Japonya ve Almanya bu alanda ilk beşi oluşturdu. Sadece Çin'de 3,5 milyon insanın yenilenebilir enerji sektörünün değişik alanlarında çalıştığı belirtilirken, ülkedeki petrol ve doğalgaz sektörü istihdamı 2 milyon 600 bin civarında kaldı. Kıtalar arasında yenilenebilir sektöründeki istihdamın yüzde 60'ını sağlayan Asya bu konuda ilk sırada yer alırken, bunda Uzakdoğu ülkelerinin iç üretiminin diğer ülkelere göre daha fazla artması etkili oldu. Kaya petrolünde lider konumdaki ABD'de bile temiz enerji istihdamı geçen yıl 2014'e göre yüzde 6'lık artışla 769 bine çıktı. Hidroelektrik enerji haricindeki tüm temiz enerji kaynaklarında iş oranları önceki yıla göre artarken, hidroelektrik büyük ve küçük ölçekli olarak iki sınıfta ele alındı. Özellikle küçük ölçekli hidroenerji projelerinde 2015'te istihdam güçlüğü yaşanırken, bu alanda önceki yıla oranla çalışan sayısı yüzde 13'lük azalmayla 204 bin kişiye geriledi.

 

Kaynak: trthaber.com Slider Altına