Header Reklam
Header Reklam

Solar Power Europe Küresel Güneş Enerjisi Pazarı 2024-2028 Raporu Yayınlandı

24 Haziran 2024
Solar Power Europe Küresel Güneş Enerjisi Pazarı 2024-2028 Raporu Yayınlandı

2023 yılında, dünya şebekesine 447 GW yeni güneş enerjisi kapasitesi bağlandı ve bu kapasite bir kez daha küresel enerji üretim kapasitesi içine yeni eklenen en büyük paya sahip oldu. Geçen yıl eklenen 576 GW'lık yeni yenilenebilir kapasitenin %78'ini güneş enerjisi oluşturdu. Güneş enerjisinin yeni yenilenebilir kapasite içindeki payı, 2022'deki %66'lık orandan 12 puan ve 2021'deki %56'lık orandan 22 puan daha fazla artarak önemli ölçüde yükselmiştir. Bu yeni rekor, diğer tüm yenilenebilir teknolojilerin toplamından üç kat daha fazla kapasite kuran güneş enerjisinin küresel enerji dönüşümünün yerleşik ve hâlâ yükselen lideri rolünü doğrulamaktadır.
447 GW'lık yeni güneş enerjisi kapasitesi önceki tüm rekorları kırdı ve %87'lik olağanüstü bir büyüme oranıyla güneş enerjisi analistlerinin beklentilerini çok aştı. Bu rakam, 2022'deki 239 GW'lık ek kapasite ve yıllık %46'lık büyüme ile karşılaştırılmaktadır. Kurulu güneş enerjisi kapasitesindeki artış birkaç temel faktöre bağlanabilir. İlk olarak, küresel PV üretim kapasitelerindeki önemli bir artış, pandemi sırasında yaşanan tedarik zinciri sorunlarının ardından güneş modüllerinin bulunabilirliğini büyük ölçüde artırdı. Bu kapasite artışı, 2023 yılı boyunca sistem bileşenleri için aşırı kapasitelere ve ciddi fiyat düşüşlerine neden oldu ve modüllerin değerleri yaklaşık %50 oranında düştü. Buna ek olarak, 2022 küresel enerji krizinin etkileri çeşitli bölgelerde talebi canlandırmaya devam etti. Hükümetler, bireyler ve işletmeler yüksek enerji fiyatlarına karşı güvenilir ve uygun maliyetli bir çözüm olarak güneş enerjisine yönelirken, ısı ve ulaşım sektörlerinin hızlandırılmış elektrifikasyonu da çok daha fazla ilgi gördü. Ürünlerin ve kurulumcuların daha uygun fiyatlarla bulunabilirliğinin artması sayesinde 2021 ve 2022'de verilen birçok sipariş nihayet 2023'te kuruldu.
2023'teki büyümenin ölçeği daha önce görülmemiş olsa da, bu küresel pazar genişlemesinin çoğunun Çin'de gerçekleştiğinin altını çizmek gerekir. Yıllardır dünyanın en büyük güneş enerjisi ürünleri tedarikçisi ve pazarı olan Çin, 2023 yılında 253 GW'lık inanılmaz bir yeni güneş enerjisi kapasitesi ekleyerek önceki tüm rekorları kırdı ve yıllık %167'lik bir büyüme oranına işaret etti. Bu arada, dünyanın geri kalanı sadece 194 GW yeni PV santralleri kurdu ve 2022'de konuşlandırılan 144 GW'a göre %35'lik bir artışı yansıttı. Başka bir deyişle, Çin'in güçlü güneş enerjisi yatırımları olmasaydı, güneş enerjisi sektörünün büyümesi çok daha mütevazı olurdu.


En büyük 10 güneş enerjisi pazarından sekizi 2023'te büyüme yaşarken, yalnızca Hindistan ve Japonya pazarlarında bir gerileme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, 2022'de çalkantılı bir güneş enerjisi yılının ardından yoluna devam etti ve 2023'te şebekeye bağlı 32,4 GW güneş PV'si ile %48'lik bir büyüme oranı kaydetti. Almanya 2023 yılında 15 GW'lık kurulum gerçekleştirerek herhangi bir Avrupa ülkesi için yeni bir rekora imza attı. Bir önceki rekor, Avrupa güneş enerjisi yolculuğunun ilk patlama evresinde, 2011 yılında 9,3 GW'lık kurulumla İtalya'ya aitti. Bir araya getirildiğinde, ilk 10 pazar 2023 yılında küresel güneş PV pazarının %80'ini temsil etmektedir.
Daha fazla maliyet iyileştirmesi, ürün bulunabilirliği ve teknolojinin sağladığı sayısız fayda sayesinde önümüzdeki yıllarda güneş enerjisi için önemli bir talep artışı bekleniyor. İklim acil durumu hükümetlerin dikkatini çekmeye devam ederken, enerji güvenliği hızla parçalanan bir dünya düzeninde güneş enerjisine yatırım yapmak için zorlayıcı bir argüman olmaya devam edecektir. 2024 yılı için Orta Senaryo, %22'lik bir küresel büyüme oranı ile 544 GW'lık bir pazar büyüklüğüne ulaşılacağını tahmin etmektedir; bu rakam 2023 yılına göre yaklaşık 100 GW daha fazladır. Son yıllarda gördüğümüz gibi, mevcut küresel pazar tahminleri, küresel PV ortamındaki olağanüstü konumu nedeniyle büyük ölçüde Çin'in güneş enerjisi kurulumlarının doğru yapılmasına bağlı olacaktır. Analistlerin geçmişte Çin'in pazar genişlemesini ciddi ölçüde düşük tahmin etmeleri ve daha fazla büyüme için çeşitli nedenlerin konuşulmasıyla, yıllık %18'lik bir artışla 299 GW'lık kurulum tahmin ediliyor. Politika ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişiklikleri modelleyen daha iyimser Yüksek Senaryo; yıllık %45 büyüme ile 647 GW'a ulaşılmasını öngörürken, Düşük Senaryo ise 2024 yılında sadece %3 büyüme ile 461 GW'a ulaşılmasını öngörmektedir. Orta vadede, yıllık küresel piyasa kurulumları Orta Senaryo kapsamında 2025 yılında 614 GW'a ulaşarak 2024 yılındaki 544 GW'tan %13'lük bir artış gösterecek, ardından 2026 yılında %12'lik bir artışla 687 GW'a, 2027 yılında %12'lik bir artışla 773 GW'a ve 2028 yılında %13'lük bir artışla 876 GW'a ulaşacaktır.
Küresel güneş enerjisi filosu 2023 yılında 1,6 TW seviyesini aştıktan sonra 2024 yılında 2 TW seviyesini aşma yolunda ilerlemektedir. Orta Senaryo; 2024'te 2,2 TW, 2025'te 2,8 TW, 2026'da 3,5 TW, 2027'de 4,2 TW ve 2028'de 5,1 TW tahmin etmektedir - bu tahmin geçen yılın Orta Senaryosundan önemli ölçüde daha yüksektir. Geleneksel 5 yıllık tahmin ufkumuzun ötesine; küresel net sıfıra giden yolda önemli bir kilometre taşı olan 2030 yılına baktığımızda, 2024-2028 Orta Senaryomuzun basit bir ekstrapolasyonu, dünya çapında 7,4 TW güneş enerjisi işletme kapasitesi öngörmektedir; bu, önde gelen güneş enerjisi analistlerinin en son 2030 tahminlerinin hepsinin üzerindedir.
2023'teki güçlü PV genişlemesi, yeni bir rekor sayıda büyük güneş enerjisi pazarı getirdi. GW ölçekli güneş enerjisi pazarlarının sayısı (en az 1 GW kurulum yapan ülkeler) 2022'de 28 iken 2023'te 31'e yükseldi ve bunların 14'ü Avrupa Birliği'nde yer alıyor. Bu grubun 2024 yılında 37, 2025 yılında ise 50 GW ölçekli pazara ulaşılacağı tahmin ediliyor. Çin'in güneş enerjisindeki baskın rolünün bilinmeyen boyutlara ulaşmasıyla birlikte, bu yılın odak teması olarak bu ülke seçildi. Bu bölüme Küresel Güneş Konseyi (GSC) de katkıda bulunarak yeni bir ekleme daha yaptı: Küresel güneş enerjisi sektörünün karşılaştığı temel zorlukları ele alan Politika Önerileri.
Solar Power Europe Küresel Güneş Enerjisi Pazarı 2024-2028 Raporu’na buradan ulaşabilirsiniz.
 Slider Altına