Solar Europe Now’dan Güneş Enerjili Yeşil Anlaşma için Eylem Çağrısı

06 Mayıs 2020 Dergi: Mart-Haziran 2020

Avrupa Yeşil Anlaşması’nın (The European Green Deal) enerji dönüşümü için iddialı hedefleri var. Anlaşmaya göre; 2030 ve 2050 yıllarında enerji sisteminin karbondan arındırılması, iklim hedeflerine ulaşmak için kritik öneme sahip ve büyük ölçüde yenilenebilir kaynaklara dayalı bir enerji sektörü geliştirilmeli. Aynı zamanda AB’nin enerji arzı, tüketiciler ve işletmeler için güvenli ve uygun fiyatlı olmalı. 2050 yılına kadar AB iklim hedeflerine ulaşabilmek için elektrik talebinin yüzde 83’ünün yenilenebilir enerjiler tarafından karşılanması gerekiyor. Fotovoltaik teknolojisi, Avrupa’da ekonomik büyüme ve istihdam yaratma kapasitesi yüksek olan kilit bir teknoloji olacak. Bu nedenle 5 Mayıs 2020 tarihinde resmen başlatılan “Solar Europe Now” koalisyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması hedeflerini gerçekleştirmek adına önemli bir itici güç olarak “güneş enerjisi”nin tanınması yönünde çağrıda bulunuyor. 15 Avrupa ülkesinden 90’ın üzerinde aktörü bir araya getiren koalisyon, sektördeki mevcut mali ve Ar-Ge ivmesinin eksikliğinden endişe duyuyor. Koalisyonda global sektör oyuncularının yanında ODTÜ GÜNAM da yer alıyor.

Eylem Çağrısını buradan okuyabilirsiniz.