Slider Altına

Shanghai Atıkları Enerjiye Dönüştüren Dev Bir Tesis Kurdu

02 Temmuz 2019 Dergi: Temmuz-Ağustos 2019

1 Temmuz tarihinden itibaren çöp ayrıştırmayı zorunlu hale getiren Shanghai’de atıkları enerji çeviren dev bir tesis de devreye girdi. 29 Haziran’da ikinci fazı devreye alınan tesiste günde 6 bin ton atık işlenecek. Yıllık 3 milyon ton atık işleme kapasitesine sahip tesiste 1.5 milyar kwh elektrik üretilecek. 
 
Shanghai’de kent sakinlerinin ürettiği çöplerin üçte birini işleyerek enerjiye dönüştürecek olan dev bir tesis kuruluyor. Xinhua Haber Ajansı’nın yerel yöneticilerden aldığı bilgiye göre bu tesis, kentin daha yeşil/çevreci gelişim göstermesi talebine uyularak kuruldu. 
 
Atıktan enerjiye sistemi tesisinin ikinci aşaması 29 Haziran'da işletmeye açıldı. 18,9 hektar alan üzerine kurulu projenin, yapımcı şirket olan Shanghai Chengtou Group Corporation’un verdiği bilgiye göre tesis, günde 6 bin ton atık işleme kapasitesine sahip. Atıkları yakarak elektrik enerjisine çeviren tesis, yılda 3 milyon ton çöp/atık işleyerek takriben 1,5 milyar kilovat/saat elektrik üretme kapasitesine sahip.
 
Var olan sistemlerden daha etkili bir atık imha sistemi hedefleyen Shanghai evsel atıklara ilişkin ilk düzenlemesini 1 Temmuz’dan itibaren uygulamaya koyarak çöp ayrıştırmayı yasal zorunluluk haline getirdi.