Slider Altına

“SET Plan Ι PV IMPACT” PV Uygulama Planı’nın Gerçekleşmesini Destekleyici Bir Anahtar Proje Başlatıldı

13 Mayıs 2019 Dergi: Mayıs-Haziran 2019

Brüksel’de 17 Nisan 2019 tarihinde yapılan başlangıç toplantısında, Horizon 2020 programı kapsamında finanse edilen Avrupa düzeyinde yeni bir Koordinasyon ve Destek Eylemi olan PV IMPACT projesinin hayata geçişini sağlamak üzere on bir endüstri ve araştırma kuruluşundan uzmanlar bir araya geldi.

2022 Mart ayına kadar sürecek olan PV IMPACT, Kasım 2017'de SET Plan Yönlendirme Grubu tarafından onaylanan ve SET Plan Geçici Çalışma Grubu (IWG-PV) tarafından yönetilen PV Uygulama Planının yürütülmesine destek sağlayacak.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa'daki birçok PV araştırmacısı, Uygulama Planının yalnızca Horizon 2020/Horizon Avrupa bütçesi ile kısıtlı kalmaksızın, aynı zamanda SET Plan ülkeleri ve sanayi tarafından doğrudan kontrol edilen ve desteklenen bir finans yapısına dönüşmesini öngörüyor. Bu öngörüye göre ülkeler, listelenen alanlarda ulus ötesi araştırma ve inovasyon çalışmalarını finanse etmek için Horizon 2020 dışında yeni olanaklar yaratacak. Ancak SET Plan’ın doğrudan amacı; ülke yönetimlerini “yukarıdan aşağıya” teşvik etmek değil. PV IMPACT, projeyi özel sektöre odaklanarak tamamlayacak.

EUREC (Belçika) tarafından koordine edilen PV IMPACT, özel sektörü Avrupa'daki PV araştırma, geliştirme ve inovasyona daha fazla harcama yapmaya teşvik etmek için çeşitli yaklaşımlar getirecek. Şirketler tamamen özel bütçeli projeler üzerinde çalışarak veya bir miktar devlet yardımı kabul ederek Uygulama Planını destekleyebilir. Projeler üzerinde bireysel veya işbirliği içinde çalışabilirler.

Projenin ilk kısmı, şirketleri eşleştirme etkinliklerine davet etmeye odaklanacak ve böylece yeni bağlantılar kurabilecek ve planlarında çalışacakları ortaklar bulabilecekler. Proje aynı zamanda iki özel sanayi şirketini de hedefleyecek: biri, ENEL Green Power, İtalya'daki birçok farklı PV aktörünü koordine ederek Uygulama Planında ilerleme kaydetmeye çalışacak; Diğeri, Photowatt, yeni başlayanlar ve PV uygulama Planının hedeflerine ulaşmayı amaçlayan diğer şirketleri destekleyecek ve aynı zamanda konsorsiyumun uzmanlığını ve bilimsel doğruluğunu sağlamaya yardımcı olmak üzere davet edeceği bilim adamlarından destek alacak. Böylelikle son derece güvenilir ve düşük maliyetli CO2 güneş modüllerinin pazara sunulabilmesi, endüstriyel rekabet gücünü artıracak teknolojik seçeneklerin geliştirilebilmesi sağlanacak.

Projenin bir diğer önemli noktası da PV'deki ilerlemenin izlenmesi olacak. AB'de kamu harcamaları, özel harcamalar, finanse edilen proje türleri ve genel olarak PV teknolojisinin performansı hakkında veriler toplanacak. Çeşitli senaryolara göre gelecekteki harcamalar için öngörüler geliştirilecek. Proje, teknoloji performansındaki iyileşmelerin, beklentilere ayak uydurabilirliğini takip edecek ve Avrupa PV teknolojisinin geride kalması halinde, Avrupa PV teknolojisini ilk sıraya çıkarabilmek için adımların nasıl atılacağı konusunda tavsiyelerde bulunacak.

Proje Hakkında

PV IMPACT projesi ('Fotovoltaikler için Uygulama Planının Reel Olarak Uygulanması ve Uygulama Planının Tamamlanmasının İzlenmesi') 1 Milyon Euro’nun üzerinde bir bütçesi bulunmaktadır.  842547 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve yenilik programı tarafından finanse edilmektedir. PV IMPACT konsorsiyumu, Uygulama Planında belirtilen SET Planı ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin tümünü veya bir kısmını yürütmeyi taahhüt eden araştırma kuruluşlarının ve şirketlerin (sanayi) katılımıyla oluşturulmuştur.

Proje faaliyetlerinin bitim süresi, 2022 Mart'ına kadar üç yıldır.