Rüzgârda Yerli Üretimi Destekleyecek Çözümler Konuşuldu

09 May 2018

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin  (TÜREB) Holiday Inn Otel’de gerçekleştirdiği sektör toplantısında, rüzgarda yerli üretimi destekleyecek çözüm önerileri konuşuldu.

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin  (TÜREB) Holiday Inn Otel’de gerçekleştirdiği sektör toplantısında, rüzgarda yerli üretimi destekleyecek çözüm önerileri konuşuldu. Toplantının ilk bölümünde sektör paydaşlarının sorunları, ikinci bölümde ise yatırım ve işletme maliyetlerini azaltıcı öneriler ile süreci geliştirici projeler üzerinde duruldu.TÜREB Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, “2020 yılı sonrası yenilenebilir enerji sektöründe destekleme mekanizmaları nasıl olmalı?” sorusuna cevap aramak için bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti. Sektörün sorunları nedeniyle hızla devam edemediklerine değinen Ataseven, sorunları tanımlayıp, çözüm önerileri ile birlikte ilgili kurumlara bir raporla ulaştırmayı hedeflediklerini dile getirdi. Mevzuatların, aynı kurumda çalışan uzmanlar tarafından bile farklı şekillerde yorumlandığının altını çizen Ataseven, sektörün daha hızlı ilerlemesi için konuya açıklık getirecek öneriler üzerinde çalıştıklarını ve bunu oluşturacakları komisyon çalışması sonrasında paylaşacaklarını ifade etti.Geçen yıl yapılan 3000 MW’lık yarışmalardan çıkan sonuçların,  Enerji Bakanlığının milli ve yerli politikalarıyla çeliştiğine dikkat çekildi. Bu şekilde ilerlemenin yerlileşmeyi desteklemeyeceği ve acilen çözüm üretilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varıldı.