Header Reklam
Header Reklam

Rüzgâr Santrallerinin Plan ve İzin Süreci, Enerji Politikalarının Seyrini Belirleyebiliyor

07 Kasım 2021
Rüzgâr Santrallerinin Plan ve İzin Süreci, Enerji Politikalarının Seyrini Belirleyebiliyor

BM İklim Değişikliği Konferansı COP26 vesilesiyle, WWEA, rüzgâr santrallerinin planlama ve izin süreçlerinin süresi ve güvenilirliğine ilişkin ülkelerin performansını gösteren Rüzgâr Enerjisi Planlama ve İzin İndeksini yayımladı. WWEA, üye birliği arasında yapılan bir ankete dayanarak, bir rüzgâr santrali planlamanın ortalama süresinin, esas olarak uzun bürokratik süreçler nedeniyle uluslararası ortalama olarak 62 ay olduğu ve ortalama izin sürecinin 29 ay sürdüğü sonucuna varmıştır. Bu, teknik olarak rüzgâr türbinlerinin sadece birkaç ayda kurulabilmesi gerçeğiyle çelişmektedir.
En hızlı ve en yavaş ülkeler arasında oldukça geniş bir aralık vardır ve hatta bazı ülkelerde büyük bir çeşitlilik bile gözlemlenebilir. Bazı ülkelerde planlama süreci üç yıl veya daha kısa sürede tamamlanabilir ve izinler bir yıldan kısa sürede verilirken, diğer ülkelerde projelerin uygulanması yedi, hatta on yıl veya daha uzun sürmüştür. En kötü durumlarda, bir rüzgâr çiftliği için inşaat ruhsatı almak beş yıldan fazla sürebilir.
WWEA Genel Sekreteri Stefan Gsänger şunları dedi: “Hükümetlerin şunu anlaması son derece önemlidir: Fosil yakıtların aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını hızlandırmak istiyorlarsa, yenilenebilir kaynakların ve özellikle rüzgâr gücünün yaygınlaşabilmesini hızlandırmaları gerekir. Uzun ve bürokratik onay süreçleri, rüzgâr türbinlerinin kurulumunda önemli bir darboğazdır. Bu süreçler için açık ve öngörülebilir zaman çerçeveleri olmalı ve yerel toplulukları dahil ederek ve bu topluluklar için sosyoekonomik faydaları en üst düzeye çıkararak sosyal destek sağlanmalıdır.”
Rüzgâr enerjisi planlama ve izin süreçlerini hızlandırmak için WWEA aşağıdakileri önermektedir:
• İzin süreci 12 aydan uzun sürmemelidir, bu nedenle bir rüzgâr santrali inşa başvurusunun sunulmasından sonra en geç bir yıl içinde karar verilmelidir. Onay prosedürlerinin daha fazla standardizasyonu, sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır.
• Yerel topluluklar, belediyeler ve vatandaşlar ile ekonomik ve sosyal faydaların yerel payını en üst düzeye çıkaran modelleri teşvik ederek rüzgâr enerjisine yönelik sosyal desteği güçlendirmek. Planlama sürecine yerel katılım ve rüzgâr çiftliklerinin yerel (ortak) mülkiyeti, yalnızca yüksek yerel kabulü değil, yerel desteği de sağlamak için önemli araçlardır.
• Her ülke, rüzgâr enerjisi planlama ve izin süreçlerini düzenli olarak değerlendiren ve daha spesifik engelleri belirlemek için gerekli olduğu ölçüde eyalet/il düzeyinde de iyileştirme alanlarını belirleyen bir izleme süreci oluşturmalıdır.
Analiz edilen ülkelerin sıralamasını içeren rapor şu adresten indirilebilir: https://wwindea.org/download/wind-power-planning-and-permitting-index/ 
Photo by American Public Power Association on UnsplashSlider Altına