Rüzgâr Lisans Yarışma Yönetmiliği Resmi Gazete'de yayınlandı

21 Ekim 2010 Dergi: Eylül-Ekim 2010

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'nün, Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere, aynı bölge veya trafo merkezi için birden fazla lisans başvurusu olması halinde, sisteme bağlanacak olanları belirlemek için yapılacak yarışma ve yarışma sonunda belirlenen rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretim santrali (RES) katkı payının ödenmesine ilişkin esas ve usuller tespit edildi.
Yönetmeliğe göre, elektrik piyasasında rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılmış lisans başvurularının EPDK tarafından değerlendirilmesi sonucunda TEİAŞ'a bildirilenler, yarışmaya katılabilecek RES projeleri olarak ilan edilecek.
Yarışmaya katılma hakkı elde eden şirketler ile bu şirketlerin yarışmaya girecekleri trafo merkezleri, kurulu güçlerine ilişkin bilgiler, yarışmanın yapılacağı yer, gün ve saat, TEİAŞ'ın internet sayfasında duyurulacak. Şirketlere TEİAŞ tarafından belirlenen gün ve saatte teklif vermeleri için davet yazısı gönderilecek.
Düzenleme uyarınca yarışmayı, TEİAŞ tarafından oluşturulan bir komisyon gerçekleştirecek.

Etiketler


Slider Altına