Offshore Rüzgar Enerjisi 2030'da 200 GW'a Yaklaşabilir

02 Ekim 2019 Dergi:

ABD merkezli National Renewable Energy Laboratory (NREL) tarafından yeni yayınlanan raporda, dünyada 2030'da 193 GW kurulu deniz rüzgar kapasitesi olabileceği ve bu rakamın 2050'de 500 GW'ye çıkabileceği belirtildi.

2018 Offshore Rüzgar Teknolojileri Piyasası Raporu’na göre, küresel offshore rüzgar enerji pazarı, 2018'de 5.652 GW gibi rekor bir kurulum gerçekleşti. Geçen yılın sonunda, küresel offshore rüzgar kapasitesi 176 projede toplam 22.592 GW oldu. Küresel bazda yapım aşamasındaki projelerin toplamı ise 272 GW.

Raporda ayrıca, 2030'da 154 GW ile 193 GW arasında offshore rüzgar enerjisi kapasite kurulumu gerçekleştirilmesi öngörülüyor. (%11-16'sı ABD'de olmak üzere) 2050 itibariyle ise, offshore rüzgar enerjisi alanında dünyada toplam kurulu gücün 500 GW'ı geçeceği tahmin ediliyor.

Yüzen (floating) offshore rüzgar enerjisinin de gelecekte daha büyük bir rol oynayacağı düşünülüyor ve yapım aşamasındaki yüzen projeler 2018'de 3,1 GW’a ulaşmış durumda.

Türkiye ve Danimarka’da Offshore Rüzgar Enerjisi için İş Birliği Yapıyor

Danimarka ve Türkiye, offshore rüzgar enerjisinin Türkiye’deki gelişimini desteklemek amacıyla yeni bir enerji sektörü işbirliği başlattı. Danimarka'daki CO2 emisyon seviyesinin 10 katından daha fazlasına sahip olan Türkiye’nin enerji potansiyeli ve Danimarka'da önemli teknik bilgi birikiminin bir araya gelmesiyle offshore için çerçeve koşullarının iyileşmesi ve yeşil enerjiye geçişin hızlanması bekleniyor.

Danimarka, 2017'den bu yana, enerji verimliliği ve bölgesel ısıtma konusunda uzun vadeli hedeflere ulaşmak ve Türkiye enerji sektörünün düşük karbon geçişine olanak sağlamak için önemli politikalar, stratejiler ve çözümler geliştirmede Türkiye'ye destek vermektedir. Yeni imzalanan, Türkiye ve Danimarka arasındaki Stratejik Sektör İşbirliği (SSC), Danimarka’nın bu sektördeki deneyiminden faydalanarak sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir enerji politikasının geliştirilmesine odaklanan devletlerarası işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Danimarka ve Türkiye arasındaki offshore rüzgar işbirliği 2018'de başlatılmıştır ve 2019'un sonuna kadar devam etmektedir. Yeni yapılan ikili işbirliği anlaşmasının ise 2020'den 2022'ye kadar devam etmesi beklenmektedir. İlk aşamada, içinde çok çeşitli işbirliği olanakları tanımlanmıştır. Bunların içinde uzun vadeli planlama, saha taraması, çerçeve koşulları ve riskten korunma süreçleri, açık deniz rüzgar türbini teknolojisi, RES dağıtımının maliyet analizi, enerji sektörü modellemesi ve yenilenebilir enerjinin entegrasyonu.

İşbirliği kapsamında Türkiye'nin offshore rüzgar enerjisi hedeflerine sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde ulaşmasının önündeki engellerin ve ihtiyaçların giderilmesi planlanmaktadır. 2019 programı kapsamında, Türkiye'nin ilk ihale sürecinde ana odak noktası olarak talep edilen ihale prosedürleri ve deniz mekansal planlaması konusundaki bilgilerini arttırılması amaçlanmaktadır.

Kaynak: http://www.danishgreengrowthnetwork.comSlider Altına