Kömürden Enerji Üretiminin Sona Ermesi İçin İttifak Kuruldu

16 Kasım 2017 Dergi:

2015 yılında Paris’te bir araya gelen dünya ülkeleri, temiz kalkınmayı teşvik etmek ve yıkıcı iklim değişikliğini önlemek için eyleme geçmeyi taahhüt etti. Şu anda, küresel elektriğin neredeyse %40’ı kömürlü termik santrallerinden karşılanıyor, bu da kömür kaynaklı emisyonları ve karbon kirliliğini, iklim değişikliğinin başlıca nedeni haline getiriyor. 

Kömürün yakılmasıyla ortaya çıkan hava kirliliğinin, sağlık üzerindeki, solunum hastalıkları ve erken ölümler dahil olmak üzere, olumsuz etkileri, hem insani hem de ekonomik açıdan büyük zararlara yol açıyor. Son yapılan araştırmalara göre dünyada her yıl 800.000’den fazla kişi kömürden kaynaklanan hava kirliliğine bağlı olarak ölüyor. Bu yüzden, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve küresel ısınmayı 2ºC derecenin oldukça altında tutma taahhütlerini yerine getirmek ve 1,5ºC dereceyle sınırlandırmak için, hükümetlerin atacağı en önemli adımlardan biri, kömürden enerji üretiminin sona ermesidir. Analize göre, Paris Anlaşması hedeflerini tutturmak için kömür kullanımının OECD ve Avrupa Birliği’nin 28 ülkesinin en geç 2030’a kadar ve dünyanın geri kalanın da en geç 2050’ye kadar tamamıyla kömürden çıkması gerekiyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı elektrik üretiminin maliyeti düştü ve temiz enerji böylece sayısı giderek artan birçok ülkede düşük maliyetli seçenek haline geldi. Yenilenebilir enerjiye yapılan küresel yatırımlar yeni kömürlü termik santrallerine yapılan yatırımları artık önemli ölçüde geçti. Temiz kalkınma trilyonlarca dolar değerinde bir fırsat sunuyor.

Düşük karbona geçen ülkeler, iklime dirençli ekonomiler şimdiden çevresel, ekonomik ve sağlık alanlarındaki faydalarını görüyor. Koalisyon,  bu geçişin hızlanmasına yardım etmek istiyor.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı, temiz kalkınmayı hızlandırmak ve enerji üretiminde kömürden çıkış için eyleme geçme kararı alan farklı hükümet, şirket ve organizasyonu bir araya getiriyor. Amaç, kömür kullanımına, işçiler ve topluluklar için gerekli desteğin de sağlandığı, sürdürülebilir ve ekonomik açıdan kapsayıcı bir şekilde son verilmesi.

Özellikle, bir araya gelen hükümetler kendi ülkelerinde mevcut geleneksel kömürlü termik santralleri aşamalı olarak kapatmayı ve operasyonel karbon yakalama ve depolama sistemi olmayan tüm yeni geleneksel kömürlü termik santrallere moratoryum ilan etmeyi taahhüt ediyor. Bunun yanı sıra, iş dünyası ve diğer hükümet dışı ortaklar operasyonlarında kömüre dayalı enerji kullanmamayı taahhüt ediyor.

Tüm paydaşlar, politikaları ve yatırımları aracılığıyla temiz enerjiyi desteklemeyi ve karbon yakalama ve depolama sistemi olmayan tüm yeni geleneksel kömürlü termik santrallere yaptıkları finansmanı sınırlandırmayı taahhüt ediyor.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı, paydaşları bu hedeflerini gerçekleştirmek için, kömürün terk edilmesine dair iklim finansmanını da içeren gerçek hayattan örnekler ve iyi uygulamaları paylaşıp, temiz enerji planları ve hedefleri oluşturmayı da kapsayan ve bu geçişi destekleyecek pratik inisiyatifleri hayat geçirmek için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

İttifak üyeleri:

Devletler: Angola, Avusturya, Belçika, Kanada, Niue, Kosta Rica, Finlandiya, Fransa, İtalya, Lüksemburg, Marshall Adaları, Hollanda, Yeni Zelanda, Meksika Norveç, İsviçre, İngiltere.

 Eyaletler: 

Alberta, British Columbia, Ontario (Kanada), Washington (ABD).