Header Reklam
Header Reklam

Katar 2030 Yılına Kadar Yenilenebilir Enerji Payını 4 GW'a Çıkarmayı Hedefliyor

04 Mayıs 2024
Katar 2030 Yılına Kadar Yenilenebilir Enerji Payını 4 GW'a Çıkarmayı Hedefliyor

Katar, Nisan ayı sonunda başlattığı yenilenebilir enerji stratejisi kapsamında 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji payını 4 GW'a çıkarmayı hedefliyor.

Kahramaa olarak bilinen Katar Genel Elektrik ve Su Şirketi tarafından tanıtılan strateji, devlete ait Katar Haber Ajansı'nın (QNA) aktardığına göre, Körfez ülkesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş enerjisinin kullanımını çeşitlendirmeyi ve artırmayı ve bunu elektrik karışımına entegre etmeyi amaçlıyor.

Strateji, 22 kilit enerji paydaşıyla ortaklaşa geliştirildi ve üç temel üzerine inşa edildi: sürdürülebilir politikalar yoluyla emisyonların azaltılması; şebeke istikrarını korurken yenilenebilir enerji penetrasyonunun artırılması; yenilenebilir enerjinin sosyo-ekonomik katkısının en üst düzeye çıkarılması.

Büyük ölçekli güneş parklarına ek olarak, ülkede su ve elektrik düzenleyicisi olarak hizmet veren Kahramaa, bu on yılın sonuna kadar yaklaşık 200 MW'lık bir dağıtılmış güneş enerjisi üretim kapasitesinin kullanılmasını da öneriyor.

Stratejinin bir parçası olarak, üreticilerin fazla elektriği sabit bir fiyattan şebekeye geri satmalarına olanak tanıyacak net bir faturalandırma mekanizmasının uygulamaya konulması planlanıyor. İki yönlü bir sayaç kullanılarak, tüketilen elektrik ve elektrik şebekesine ihraç edilen elektrik fazlası ölçülecektir. Bu girişim tüketicilerin faturalarını azaltmayı ve güneş enerjisi projelerine yatırımları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Katar 2022 yılında ülkedeki ilk şebeke ölçekli güneş enerjisi santrali olan 800 MWp'lik Al Kharsaah kompleksini faaliyete geçirmişti.Slider Altına