Karbondioksit Gazları Depolanırsa Kömür, Petrol ve Doğalgaz Temiz Enerji Sınıfına Girer

01 Nisan 2021 Dergi:

Sabancı Üniversitesi’nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding işbirliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere düzenlediği “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin beşincisi “Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri” başlığıyla gerçekleşti.

Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin beşincisi “Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri” başlığı altında gerçekleşti. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Serhat Yeşilyurt webinarda iklim değişikliği, farkındalık ve bu konuda atılan adımlardan, rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden, nükleer enerjiden ve hidrojenin rolünden bahsetti. 

Webinarda temiz enerjinin tanımı bu enerjiyi üretirken, doğaya saldığımız atıkların, özellikle karbondioksitten ve diğer zararlı atıklardan oluşmaması olarak belirtildi. Bu tanım doğrultusunda çıkan karbondioksit gazlarını toplayıp, depolayabildiğimiz durumda kömür, petrol ve doğalgazın dahi temiz enerji sınıfına girebildiği aktarıldı. O yüzden temiz enerjinin net bir tanımı olarak, çıkan atıkların zararlı atıklar olmadığı, özellikle atmosfere zarar veren karbondioksitin olmadığı enerji kaynağı olduğunun altı çizildi.

Çok büyük tartışmalara neden olan nükleer enerji santrallerinde de böyle bir salım olmadığı belirtilerek tartışma konusu olan nükleer atıkların başka şekilde kullanılabilecek malzemeler sınıfına girebileceği aktarıldı. Nükleer atıkların ikinci özelliğinin bir kömür santralinden saatte tonlarca atık açığa çıkarken nükleer santralin ömrü boyunca çıkardığı atıkların santral binasının içerisinde saklanabildiği dile getirildi. Bununla birlikte nükleer enerji çok yoğun bir enerji kaynağı olduğu için az bir yakıtla çok fazla enerjinin açığa çıkabiliyor olduğu ve bu az miktardaki yakıttan açığa çıkan atıkların da çok az miktarda oluşu ve şu an ne yapılacağı bilinemediği için bu atıkların zararlı atık sınıfında yer aldığı aktarıldı. 

Elektrik üretiminde temiz enerjinin payı fazla

Dünyada temiz enerjinin yerine bakıldığında elektrik üretimi açısından payının fazla olduğu vurgulandı. Isınma ve ulaşım gibi alanlara bakıldığında ise daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğu belirtildi. 

Rüzgar enerjisinde en önemli konu rüzgarın hızı

Rüzgar enerjisinde en önemli konunun rüzgarın hızı olduğunu vurgulayan Serhat Yeşilyurt, rüzgar atlasında bol rüzgarlı alanları belirlemenin öneminden bahsetti. Türkiye’de daha çok kıyı ötesi kesimlerde rüzgar hızı ve potansiyelinin fazla olduğunun belirtildiği webinarda rüzgar türbinlerinin geleceğinin kıyı ötesi türbinlerde olduğu dile getirildi. 

Güneş enerjisinin verimliliği sürekli artıyor

Hızla gelişen teknolojiler ve düşen maliyetler ile güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerin her geçen gün artığının belirtildiği webinarda, 2050 yılında güneş enerjisinin çok daha büyük yer tutacağı dile getirildi. Webinarda ayrıca en temiz ve en güvenli enerji kaynakları arasında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi sıralandı. 

Teknoloji webinar serisinin altıncısı 6 Nisan’da

Sabancı Üniversitesi’nin Akbank ve Eczacıbaşı Holding işbirliği ile kamu ve özel sektör yöneticilerini bilim ve teknoloji ile buluşturmak üzere “Teknolojinin Gücüyle Geleceğe” Webinar Serisi’nin altıncısı 6 Nisan 2021, Salı günü Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Semliye Alkan Gürsel tarafından “Enerji Çevrim ve Depolama Teknolojileri” konusunda gerçekleşecek.