İzmir Enerji Kooperatifi kuruldu

28 Eylül 2016 Dergi: Eylül-Ekim 2016

İzmir Enerji Kooperatifi, TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi üyelerinin 1 yıllık çalışmaları sonucu kuruldu. Bir “yenilenebilir enerji üretim kooperatifi” olarak faaliyetlerini sürdürecek olan İzmir Enerji Kooperatifi’nin kuruluşunda 10 genç girişimcinin imzası bulunuyor. Yetkililer, böylesine bir oluşumun içine girme amaçlarını şu şekilde açıklıyorlar: “Dünya üzerinde fosil yakıtlarla üretilen enerjinin yerine, yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji üretmek, çevreye verilen zararı azaltmak, ülkemizin en büyük cari açık kalemlerinden biri olan enerji giderlerinin düşürülmesinde, dışa bağımlılığın azaltılmasında etkin rol oynamak en önemli hedeflerimizdendir. İzmir Enerji Kooperatifi, yenilenebilir enerji üretim santrallerine ortak olmak isteyen girişimcileri, küçük sermayeler ile büyük yatırımlara ortak olmalarını sağlamakla birlikte, enerji kooperatiflerinin ana unsurlarından olan tüketim birleştirme yöntemi ile ortakların kendi ürettikleri elektriği kullanırken piyasa fiyatlarının altında bir rakamla tüketim sağlamalarını amaçlamaktadır. Ortaklarının genç, yenilikçi ve vizyoner girişimcilerden oluşan, tükettiği elektriği kendi üretim tesislerinde üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan bir girişim olmayı hedeflemektedir. Yenilenebilir Enerji Kooperatifi olmanın avantajını kullanarak 5 MW’a kadar elektrik üretmek üzere çalışmalar yapmaktadır”.Slider Altına