İZKA, mali destek programını açıkladı

30 Ocak 2013 Dergi: Ocak-Şubat 2013
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri konusunda hazırladığı mali destek programını açıkladı. Genel amacı, İzmir bölgesinde “Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri”nde ar-ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi, bu teknolojilerin üretilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması ile verimlilik, rekabet gücü ve çevresel performansın artırılması olan program kapsamında 2012 yılı proje teklifleri bekleniyor. Programın amacına uygun işleyebilmesi için belirlenen öncelikler şöyle;
Yenilenebilir enerji sistemlerinin ve çevre teknolojilerinin tasarımına ve üretimine yönelik Ar-Ge veya ürün/süreç yeniliği ve ticarileştirme çalışmaları
Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik üretimine yönelik olarak 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırımlar yapılması
Yenilenebilir enerji kaynaklarının ısıtma, kurutma, soğutma ve ulaştırma amaçlı kullanımının sağlanması.
Fikir verme amacıyla açıklanan proje konuları ise şöyle belirtildi;
Birinci öncelik için belirlenen konular;
Rüzgâr türbin kanatları için dayanıklı kompozit malzeme geliştirme çalışmaları
Rüzgâr santral yönetimi ve şebeke yönetimi konusundaki yazılım çalışmaları
PV’de ince film teknolojisi/nano kaplama ve yoğunlaştırılmış güneş enerji (CSP) teknolojilerinin geliştirilmesi
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP) teknolojisinin ticarileştirilmesine uygun süreç ve parça geliştirme çalışmaları
Jeotermal enerjide düşük sıcaklıklarda kullanılacak ısı pompalarının imalatı
Birden fazla yenilenebilir enerji sisteminin birlikte çalışılabilmesi için (Hibrit sistem) entegrasyon ve sistem yönetim çalışmaları
Biyo-yakıt proses atıklarının değerlendirilme teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretilmesi
Atıkların kaynağında azaltılmasına/üretime döndürülmesine (temiz üretim), değerlendirilmesine ve atıklardan yakıt üretimine yönelik projeler
Elektrikli araçların şarj ünitelerinin üretimi
İkinci öncelik için belirlenen konular;
İşletimi kolay, kırsalda kullanılabilecek biyo-enerji paket tesislerinin kurulması
Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyo-kütle vb. yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız elektrik üretimine yönelik 50 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip yatırım projeleri
Üçüncü öncelik için belirlenen konular;
Jeotermal ve güneş enerjisinin sebze-meyve kurutma, sera ısıtma amaçlı kullanılması
Güneş termal enerjisini büyük ölçekli binalarda veya endüstriyel sistemlerde ısıtma, soğutma ve kurutma amaçlı kullanmak üzere çalışmalar.
Program kapsamında makine, ekipman, malzeme, hammadde ve dış hizmet alımları uygun destek kalemleri içerisinde belirtilirken, kar amacı güden işletmeler için 100 Bin TL ile 1 Milyon TL arasına % 50 destek sağlanacağı, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ise 100 Bin TL ile 1 Milyon TL arasına % 75 destek sağlanacağı ifade edildi. Son başvuru tarihi 1 Mart 2013 olarak belirlenen programa, KOBİ niteliğindeki işletmeler, birlikler, kooperatifler, belediyeler, valilikler, üniversiteler ve organize sanayi bölgelerinin başvuru yapabileceği verilen bilgiler arasında yer aldı.


Etiketler


Slider Altına