İspanya Yenilenebilir Enerjide Büyük Adımlar Atıyor

02 Ağustos 2018 Dergi:

Red Electrica de Espana'nın verileri, İspanya’nın elde ettiği elektriğin % 45.8'inin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini gösteriyor. Ocak ve Haziran ayından alınan veriler, yenilenebilir enerjiden kaynaklı elektrik üretimde % 8,5'lik bir artış gösterdiği belirtiliyor. 2015 yılının sonunda İspanya, dünyanın en büyük rüzgâr çiftliği üreticisi ve geliştiricisi olan Acciona Energía Cadiz ile dünyanın en büyük beşinci rüzgâr enerjisi üreticisi oldu. Yenilenebilir enerjiye yapılan teşvikler ve yatırımlar, İspanya'nın yenilenebilir enerjiden elde edilen elektriğin % 45'ini yakalamasına yardımcı oldu.

Bu yılın başlarında İspanya'da yoğun yağışlar, hidroelektrik üretiminin 20.000 GWH değerine ulaşmasını sağladı ve bu da gücün %16.9'una geliyor. Son on yılda, İspanya yenilenebilir enerjiyi daha da desteklemek için 30.500 megavatlık yeni bir kapasiteye yatırım yapmak isteyen şirketler ile yenilenebilir enerji gücünü %53 artırdı. Güçlü bir yenilenebilir enerji sektörü, İspanya'nın Paris Anlaşması Anlaşması kapsamında yer almasına yardımcı olacağa benziyor. İspanya’nın rüzgâr enerjisi endüstrisinin başarısı, İspanya’nın %18.4’üne tedarik edilen elektriğin ve bu yükselen sektörün istihdam rakamlarının ülkeye 22.468 iş sağlamasıyla görülüyor.

İspanya şu anda kurulu rüzgâr gücünde beşinci ülke ve rüzgâr türbinlerinde dördüncü sırada yer alıyor.

Kaynak: www.evwind.esSlider Altına