IRENA Yeşil Hidrojen Raporu Yayınladı

02 Ocak 2021 Dergi:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) yeni bir raporuna göre, yenilenebilir elektrikle üretilen hidrojen, 2030 yılına kadar fosil yakıt alternatifleriyle maliyetler konusunda rekabet edebilecek. Güneş ve rüzgâr enerjisi için düşen maliyetler, iyileştirilmiş performans ve elektrolizörler için ölçek ekonomilerinin bir kombinasyonu bu sonucu mümkün kılabilir. Yeşil hidrojen maliyetini düşürmek ve 1.5 °C iklim hedefini karşılamak için elektrolizörlerin ölçeğini büyütmek konusunda gerekli inovasyon, bazı teşviklere, itici güçlere bağlıdır ve hükümetlerin elektrolizörlerin maliyetini kısa vadede %40 ve uzun vadede %80'e kadar düşürmek için kullanabilecekleri stratejileri sunar.

Yeşil hidrojen, karbondan arındırma stratejilerinde kritik bir rol oynayabilir, özellikle de çelik, kimyasallar, uzun mesafeli taşımacılık, nakliye ve havacılık gibi karbon salımının azaltılmasının daha zor olduğu sektörlerde. Bununla birlikte, düzenlemeler, pazar koşulları, enerji ve elektrolizör üretiminin maliyetleri, yeşil hidrojene geçişin önündeki başlıca engellerdir.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera, "Yenilenebilir hidrojen, ekonomilerimizi karbonsuzlaştırmaya yönelik küresel çabalarda ezber bozabilir. Fosil yakıtlar ile yeşil hidrojen arasındaki maliyet farkını kapatmak için oyun alanını engebelerden arındırmak gerekiyor. Maliyet açısından rekabetçi yeşil hidrojen, modern teknolojilerle gelişen ve 21. yüzyıla uygun yenilikçi çözümleri benimseyen güçlü bir enerji sistemi oluşturmamıza yardımcı olabilir" diyor.

Günümüzde yeşil hidrojen, karbon yakalama ve depolama (CCS) ile birlikte fosil yakıtlardan üretilen mavi hidrojenden 2-3 kat daha pahalıdır. Yeşil hidrojenin üretim maliyeti, yenilenebilir elektrik fiyatı, elektrolizörün yatırım maliyeti ve çalışma saatleri tarafından belirlenir. Yenilenebilir enerji kaynakları halihazırda dünyanın pek çok yerinde en ucuz enerji kaynağı haline geldi ve rekor fiyat düşüşleri ile 20 US $/ MWh'nin altına ulaştı. Düşük maliyetli elektrik, rekabetçi yeşil hidrojen için gerekli bir koşul olsa da, elektroliz tesisleri için yatırım maliyetleri de önemli ölçüde düşmelidir.

IRENA’nın yeni çalışması, elektrolizörleri mevcut MW düzeyinden GW düzeylerine yükseltmeyi amaçlayan yenilik ve iyileştirilmiş performans yoluyla, elektrolizörler için maliyetleri düşürmeye yönelik temel stratejileri ve politikaları tanımlıyor. Elektrolizör dizilerinin standardizasyonu ve toplu üretimi, operasyonda verimlilik ve ayrıca malzeme tedariki ve tedarik zincirlerinin optimizasyonu; maliyetleri düşürmek için eşit derecede önemli olacaktır. Bunun için, bugünün 1 GW'ın altındaki üretim kapasitesinin önümüzdeki 10-15 yıl içinde büyük ölçüde artarak 100 GW'ın üzerine çıkması gerekecek.

En iyi senaryoda, büyük, maliyet rekabeti olan elektroliz tesislerinde 20 ABD Doları/MWh'lik düşük maliyetli yenilenebilir elektrik kullanmak, bugün zaten mavi hidrojen ile rekabetçi bir maliyetle yeşil hidrojen üretilmesini sağlayabilir. IRENA'nın analizi, önümüzdeki on yılda hızlı ölçek büyütme ve agresif elektrolizörlerin devreye alınması durumunda, 2030 yılına kadar birçok ülkede mavi hidrojen ile maliyetler için rekabet etmeye başlayabilir ve bu da onu 2040 yılından önce, diğer düşük karbonlu alternatiflerden daha ucuz hale getirir.Slider Altına