IRENA: “Yenilenebilir enerjide istihdam 11,5 milyona ulaştı”

01 Ekim 2020 Dergi: Ekim-Aralık 2020

IRENA’nın her yıl yayımladığı Yenilenebilir Enerji ve İstihdam - Yıllık Değerlendirme Raporu, yenilenebilir enerjinin yarattığı işlerin uzun vadede arttığını doğruluyor ve yenilenebilir enerji sektörü istihdamının 11,5 milyona ulaştığını gösteriyor. Rapora göre COVID-19 döneminde istihdamdaki artışın sürekliliğini sağlamak için politikaların güçlendirilmesi gerekiyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (International Renewable Energy Agency, IRENA) tarafından yayımlanan yeni rapora göre, yenilenebilir enerji dünya çapında sayısız istihdam yaratarak sosyo-ekonomik faydalar sağlamaya devam ediyor. “Yenilenebilir Enerji ve İstihdam - Yıllık Değerlendirme Raporu”nun yedinci baskısı, yenilenebilir enerji sektörünün 2019 yılında 11,5 milyon kişiye istihdam sağladığını gösteriyor. Yeni iş yaratma açısından lider olan fotovoltaik güneş PV teknolojisi, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilen toplam sayının üçte birine denk gelen 3,8 milyon yeni iş yaratıyor.

Yeni rapor, geçen yıl, tüm yenilenebilir enerji istihdamının yüzde 63’ünün Asya’da kaydedildiğini ve bölgenin pazar lideri statüsünü doğruladığını ortaya koyuyor. Rapora göre biyoyakıt sektöründe istihdam, fotovoltaik güneşi yakından takip ederek 2,5 milyona ulaştı. Bu işlerin çoğu tarımsal tedarik zincirinde, özellikle emek yoğun operasyonları olan Brezilya, Kolombiya, Malezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkelerde yaratılıyor. 
Raporda yenilenebilir enerji sektöründeki diğer büyük işverenlerin, 2 milyona yakın istihdam yaratan hidroelektrik ve 1,2 milyon kişiye iş sağlayan rüzgar enerjisi olduğu belirtiliyor. 

Yenilenebilir enerjinin sağladığı istihdamın, fosil yakıt sektörünün sağladığından daha fazla kapsayıcı olduğu ve cinsiyetler arası dengenin yenilenebilir enerji sektöründe daha iyi gözetildiği belirtilen raporda fosil yakıt sektöründe istihdam edilen kişilerin %21’inin kadın olduğu, yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilen kişilerin ise %32’sinin kadın olduğu ifade ediliyor. 

Kesin bir sayı vermenin zor olmasına rağmen, güneş teknolojisinin öncülüğünde şebeke dışı yenilenebilir enerji kaynaklarının yarattığı istihdamın arttığı belirtilen rapora göre, dağıtık yenilenebilir enerji sistemleri, kırsal alanlarda üretken kullanımları teşvik edebilir. Bu istihdamdaki çarpan etkisi, çiftçilik ve gıda işleme, sağlık hizmetleri, iletişim ve yerel ticarette görülüyor.

Enerji dönüşümünü hızlandıran kapsamlı bir politika çerçevesi benimsenerek çok daha fazla istihdam sağlanabilir

Rapora göre yenilenebilir enerjide istihdamın artışını sürdürmek için eğitim ve teknik beceri kazanımı, işgücü piyasasına yapılan müdahaleler ve yerel ölçekte kapasite artırımını destekleyen sanayi politikaları tarafından yönetilen kapsamlı politikalar gerekli.

“Yenilenebilir Enerji ve İstihdam-Yıllık Değerlendirme Raporu”nun 2020 baskısı, işçilerin eğitim ve teknik beceri kazanımını desteklemek kapsamındaki umut verici girişimlerin altını çiziyor. 

Bu umut verici girişimler arasında; mesleki eğitim, müfredat oluşturma, eğiticilerin eğitimi, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, yenilikçi kamu-özel sektör işbirliğinin teşviki ve kadınlar gibi toplumsal temsiliyetin sınırlı olduğu grupların işe alınması yer alıyor.

Karar vericilerin, geçim kaynaklarını kaybetmiş veya kaybetme riski altında olan fosil yakıt sektörü çalışanlarının yeni beceriler kazanmasına da öncelik vermesi gerektiği vurgulanan raporda, bu çalışanların birçoğunun, temiz enerji endüstrisine katkıda bulunacak önemli beceri ve uzmanlığa sahip olduğu belirtiliyor.
Raporda, dünyanın yenilenebilir enerji istihdamında cesaret verici bir büyümeye tanıklık ettiği ancak enerji dönüşümünü hızlandıran kapsamlı bir politika çerçevesi benimsenerek çok daha fazla istihdam sağlanabileceği ifade ediliyor.

Gelinen dönüm noktasında, bu doğrultuda hareket etmenin hiçbir zaman bu kadar önem arz etmediği belirtilen raporda, dünyanın COVID-19 salgınıyla mücadele ettiği bugünlerde, iklim değişikliği kaynaklı sorunlara çözüm bulunmadığı takdirde insanlığın daha nelerle mücadele etmek zorunda kalacağını gösteren sinyaller aldığına işaret ediliyor.

Konuyla ilgili IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “Yenilenebilir enerjiyi benimsemek hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin enerji pazarında istihdam yaratıyor ve yerel geliri artırıyor. Günümüzde yenilenebilir enerjinin ölçeklendirilmesine liderlik eden ülke sayısı birkaç adetle sınırlı olsa da, her ülke yenilenebilir enerji potansiyelini hayata geçirebilir, endüstriyel kalkınma ve yerel kapasitenin artırılması amacıyla adım atabilir ve çalışanlarını eğitebilir” diyor.Slider Altına