IRENA ve SACREEE Güney Afrika’daki Enerji Dönüşümü için Anlaştı

03 Şubat 2021 Dergi:

İki kuruluş, bölgesel kapasite oluşturmak ve sürdürülebilir enerji yatırımlarını çekmek için çalışacak.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu’nun (Southern African Development Community-SADC) Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency) SACREEE, Güney Afrika ülkelerinde merkezi olmayan teknolojiler dahil yenilenebilir enerji çözümlerinin dağıtımını hızlandırmak için birlikte çalışmak üzere bir mutabakat anlaşması imzaladı. İki kuruluş, bölgeye yatırımları çekmeyi amaçlayan politika ve kapasite geliştirme programları ve bölgesel etkinlikler konusunda da işbirliği yapacak.

Güney Afrika, son on yılda elektrik erişiminde dikkate değer bir gelişme kaydetti. Bu, büyük ölçüde, SADC üye devletlerinin enerji güvenliğini iyileştirmek ve artan enerji talebini karşılamak için bölgenin geniş yenilenebilir enerji potansiyelinden yararlanma konusundaki güçlü taahhüdünden kaynaklanıyor. Sonuç olarak, yenilenebilir enerjinin elektrik üretiminde toplam payı 2015’teki yüzde 23’ten 2018’de neredeyse yüzde 39'a yükseldi. Bununla birlikte, önemli ilerlemeye rağmen, elektriğe erişim bir zorluk olmaya devam ediyor.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, “COVID-19 salgını güvenilir, uygun fiyatlı, temiz enerjinin önemini yeniden vurguladı” dedi ve ekledi: “Güney Afrika’da ve dünyanın her yerinde sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak istiyorsak, COVID-19 yeni enerji çağının kapsayıcı, adil ve düşük karbonlu olması gerektiğinin kesin bir hatırlatıcısı olarak hizmet etti. Afrika, anlamlı değişim anını yakalayabilir ve kararlı bir şekilde enerji dönüşümüne doğru ilerleyerek sosyoekonomik sonuçları çarpıcı bir şekilde iyileştirebilir. Bu anlaşma bölgesel ilerlemeyi destekleyecek.”

IRENA ve SACREEE, SADC bölgesinde kapasite geliştirerek, yenilenebilir enerji yatırımlarına daha uygun ortamlar yaratarak yenilenebilir enerji dağıtımını hızlandırmayı ve evrensel enerji erişimini sağlamayı amaçlıyor. İki kuruluş, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, uzun vadeli planlama ve yatırımlar, politika, düzenleyici ve kurumsal çerçeveler alanlarında Afrika Temiz Enerji Koridoru (Africa Clean Energy Corridor-ACEC) altında ortak faaliyetler yürütecek. ACEC kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması, Paris Anlaşmasının hedefleri doğrultusunda, sera gazı emisyonlarının önlenmesi için kapsamlı bir fırsat sağlıyor.

SACREEE İcra Direktörü Kudakwashe Ndhlukula, “SACREEE, Afrika Temiz Enerji Koridoru girişimi ve SADC Yenilenebilir Enerji Girişimcilik Destek Tesisi (SADC Renewable Energy Entrepreneurship Support Facility) aracılığıyla IRENA ile çeşitli ortak programatik faaliyetler gerçekleştirdi” dedi. Ndhlukula, “Bu mutabakat anlaşmasının yenilenmesi, karşılıklı ilgi ve verilen yetki alanlarında işbirliğimizi genişletecek ve güçlendirecektir. Bu nedenle, temiz, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir enerji çözümleri aracılığıyla enerji güvenli ve dirençli bir topluma yönelik görevimizin yerine getirilmesine yönelik IRENA’nın devam eden ortaklığını ve desteğini takdir ediyoruz” diye ekledi.

IRENA ve SACREEE ayrıca, bölgede sürdürülebilir finansmana erişimi kolaylaştıracak “Güney Afrika Yatırım Forumu”nun (Southern African Investment Forum) uygulanması yoluyla yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırmak için birlikte çalışacak. Forum, sürdürülebilir enerji projelerini yatırım olgunluğuna ilerletmek ve finansmana erişimlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış olan IRENA’nın İklim Yatırım Platformuna (Climate Investment Platform-CIP) katkısının bir parçasıdır. Forum faaliyetleri arasında projeler, proje geliştiricileri ve potansiyel finansörler ve yatırımcılar arasında eşleştirme yer alıyor. 

IRENA ve SACREEE ayrıca bölgedeki girişimciliği destekleme taahhütlerini de yeniledi. İki kuruluş daha önce SADC Yenilenebilir Enerji Girişimciliğini Destekleme Tesisi’nin kurulması için ortak olmuştu. Tesisin amacı, sürdürülebilir enerjinin iş potansiyellerini değerlendirme, uygulanabilir iş planları ve kredi talepleri geliştirme ve işlerini başarılı bir şekilde yönetme konusunda küçük ve orta ölçekli girişimcilerin kapasitelerini artırmak ve güçlendirmekti.

KaynakSlider Altına