IRENA, Enerji Dönüşümünü İlerletmek için Yeni Ortaklıklar Kuruyor

27 Ocak 2021 Dergi:

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), kısa süre önce tamamladığı 11. Meclis toplantısı sırasında bir dizi yeni anlaşma imzaladı.

İlk kez sanal olarak düzenlenen ve dört gün süren toplantı, kritik iklim eylemi yıllarında yenilenebilir enerjilerin benimsenmesini sağlamak için gereken yolları tartışmak üzere 100’e yakın bakan düzeyindeki temsilci ve 2000 katılımcıyı bir araya getirdi.

IRENA, Meclis toplantısı sırasında kamu ve özel sektörden üç büyük kurumla resmi ortaklıklar kurarak Ajansın işbirliğine dayalı enerji dönüşüm eylemine uzun süredir devam eden taahhüdünü ilerletti. Mutabakat zaptı; Gıda ve Tarım Örgütü (Food and Agriculture Organisation-FAO), Power Africa (US Aid’s Power Africa) ve Enel Vakfı (Enel Foundation) ile resmileştirildi.

Power Africa

Power-Africa-MoUPower Africa anlaşması uyarınca, iki taraf ekonomik faaliyetleri iyileştirmek için yenilenebilir ve tamamlayıcı teknolojileri kullanan ve eğitim, tarım, su ve sağlık gibi temel sosyal hizmetlerin sağlanmasını geliştiren şebeke dışı enerji çözümleri aracılığıyla uygun fiyatlı, güvenilir ve modern elektriğe erişimi genişletmek için çalışacak.

IRENA Genel Müdürü Francesco La Camera ve Power Africa Koordinatörü Mark Carrato tarafından imzalanan anlaşma, Power Africa tarafından desteklenen Akıllı Topluluklar Koalisyonu dahil, yerlerinden edilmiş mülteci topluluklarına ve yerleşim yerlerine elektrik tedarikini iyileştirmeye yönelik ortak çabaları da içerecek. Afrikalı girişimciler için yenilenebilir enerji finansmanına daha fazla erişimi kolaylaştıran yerel kapasitelerin birlikte geliştirilmesi için de çaba gösterilecek.

İmza töreninde IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, IRENA’nın Sahra altı Afrika’daki topluluklara refah sağlamaya kararlı olduğunu söyledi.

Enel Foundation (Enel Vakfı)

ENEL-MoUEnel Vakfı ile yeni bir anlaşma uyarınca, iki taraf, 2050 yılına kadar karbon nötr ekonomilerin merkezi bir bileşeni olarak giderek daha fazla anılan yeşil hidrojen ekonomisinin gelişimi hakkındaki verileri ve görüşleri paylaşacak. IRENA, net sıfır gelecek için gereken yeşil hidrojen miktarını üretmek için yüzyılın ortasına kadar en az 1700 GW yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrolizör kapasitesine ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ve Enel İcra Kurulu Başkanı Francesco Starace tarafından imzalanan ortaklıkta, gençlik katılımı girişimleri ve bölgesel pazar eğilimleri üzerine şirket de yer alacak. Kamu-özel sektör ortaklıkları, küresel enerji geçişini ilerletmek için özel sektörün uzmanlığını, yeniliklerini ve sermayesini harekete geçirmeye çalıştığı için IRENA’nın çalışmalarının önemli bir odak noktası. 

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera, gençlik ve hidrojen gelişiminin iki temel enerji dönüşümü sorunu olduğunu ve IRENA’nın düşük karbonlu bir gelecek vizyonunu paylaşan özel sektör şirketleriyle ortaklıkları memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Food and Agriculture Organisation (Gıda ve Tarım Örgütü)

FAO-and-IRENA-MoUFAO ile bir Mutabakat Anlaşması kapsamında IRENA, iklim adaptasyonunu ve dayanıklılığı teşvik ederken yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir biyoenerji kullanımını hızlandırarak gıda ve tarım sektörlerinin karlılığını ve sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı olmayı hedefliyor. Konu, IRENA, BAE ve BM tarafından eş zamanlı olarak gıda, enerji ve iklim faydaları sağlamak için tasarlanmış girişimler, politikalar ve hedeflerle ilgili bir Bakanlar toplantısının yer aldığı Meclis haftasında gündeme geldi.

Anlaşma, FAO Genel Direktörü QU Dongyu ve IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera tarafından imzalandı.Slider Altına