İran ve Ortadoğu, Elektrikte Tamamen Yenilenebilir Enerjilere Geçebilir

09 Mart 2017 Dergi:

İran tamamen yenilenebilir bir elektrik sistemine geçebilir ve 2030 yılına kadar maddi açıdan fayda sağlayabilir. Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi (LUT) araştırmacıları, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki (MENA) büyük petrol üreten ülkelerin, yirmi yıldan daha kısa sürede, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjisine geçiş yaparak kârlı iş fırsatları elde edeceklerine dikkat çekiyor.

Çalışmaya göre, tamamen yenilenebilir bir elektrik sistemi (%100 YE), MENA bölgesi için emisyonsuz enerji seçeneklerinden yaklaşık % 50-60 daha ucuz. Örneğin, yeni nükleer enerji, megawatt saat başına 110 Euro’ya mal oluyor. Fosil CCS (Karbon Tutumu ve Depolanması - Carbon capture and storage) seçeneğinin fiyatı megawatt saat başına 120 Euro civarında. Buna karşın tamamen yenilenebilir enerji elektriğinin maliyeti ise 2030 yılının mali ve teknik varsayımlarına dayanılarak megawatt saat başına 60-40 Euro.

Rüzgâr ve güneş enerjisinin maliyeti, farklı enerji kaynaklarının, uzun mesafelerde yüksek miktarda elektrik iletilmesini sağlayan süper bir şebekeye bağlanabilmesi halinde, megawatt saat başına 37-55 Euro’ya düşebilir. İran için ise bu fiyat megawatt saat için 40-45 euro'ya kadar inebiliyor. Bu düşük maliyet, gelecek on yılda mevcut fosil esaslı elektrik sisteminin tamamen yenilenebilir bir elektrik sistemine geçebileceğini ve tüm elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini göstermektedir.

Profesör Christian Breyer konuya ilişkin şunları söylüyor; "Düşük maliyetli yenilenebilir elektrik sistemi, büyüyen yaşam standartlarının itici gücü olacak, özellikle enerji yoğun ürünler için ekonomik büyümeyi devam ettirecek ve nihayetinde daha fazla barış sağlayacak".

İran'ın elektrik sistemini yenilenebilir enerjilerine dönüştürmek için 49 gigawatt güneş fotovoltaik, 77 gigawatt rüzgâr enerjisi ve 21 gigawatt hidroelektrik enerjisi gerekiyor. Hidroelektrik enerjinin büyük bölümü mevcut, ancak güneş ve rüzgâr kapasitesi için yeni yatırımlar gerekiyor. Rüzgâr enerjisi santralları, ülkenin birçok yerinde tesis edilebilir ve güneş enerji santralleri ise İran'ın her yerinde çekici bir maliyetle kurulabilir. Her iki teknoloji de, doğalgazlı enerji santrallerine ve hidroelektrik santrallara dayalı mevcut enerji altyapıya kolaylıkla eklenebilir.

Bilim adamları, “elektrikten-akaryakıta” (power-to-gas) teknolojisiyle, yenilenebilir enerjili petrol rafinerisi senaryosu hazırladılar. "Elektrikten akaryakıta" (PtF) teknolojisinde elektroliz yöntemi ile suyun içindeki hidrojen ve oksijenin ayrıştırılması, bu iş gereken elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması söz konusudur. Bu sistem, hala malzeme, ilaç, havacılık gibi karbon yakıt ve kimyasal kullanmak durumunda olan sektörlerde rahatlıkla kullanılabilir.

Bunlar karbonsuzlaştırma konusunda en zor sektörlerdir, çünkü uçaklara güç sağlayan bataryalar çok ağırdır ve plastikleri için karbon atomu gerekir ve çözücüler ve tıp gibi çeşitli kimyasallar için karbon atomu gerekir. İlaç endüstrisi ve solvent gibi çeşitli kimyasallar için de bunu söylemek mümkün.

Breyer bu konuda; "Bu çalışmadan çıkan sonuç, fosil yakıt endüstrisinin COP21’nin net sıfır emisyon sistemleri hedefine uyacak şekilde dönüştürülebileceğidir. Bu, karbonu nasıl ele aldığımız konusunda köklü bir değişimi gerektirir ancak potansiyel olarak çok büyük yeni iş olanakları açabilir" diyor.

Çalışmanın sonuçları İran-Tahran'da düzenlenen 11. Uluslararası Enerji Konferansı'nda yayınlandı ve Marakeş'teki COP22 sırasında MENA bölgesinin resmi temsilcilerine sunuldu. Çalışma, Tekes, Yenilik için Fin Finansman Kurumu tarafından finanse edilen Yeni-Karbon Enerjisi araştırmasının bir parçası olarak yapıldı ve Lappeenranta Teknoloji Üniversitesi (LUT), Finlandiya Ltd VTT Teknik Araştırma Merkezi, Turku Üniversitesi, Finlandiya Gelecek Araştırma Merkezi işbirliğinde yürütüldü.

Yayınlar:
The MENA super grid towards 100 renewable energy power supply by 2030
The Role of a 100% Renewable Energy System for the Future of Iran: Integrating Solar PV, Wind Energy, Hydropower and Storage
Renewable Energy-based Synthetic Fuels Export Options for Iran in a Net Zero Emissions World

Bir yıl boyunca tam zamanlı %100 yenilenebilir enerji simülasyonu için: http://neocarbonenergy.fi/internetofenergy/

Neo-Carbon Energy: www.neocarbonenergy.fiSlider Altına