İngiltere'nin Yenilenebilir Enerji Kapasitesi İlk Kez Fosil Yakıtları Geride Bıraktı

08 Kas 2018

ingiltere yenilenebilir enerji

Birleşik Krallık’ta yenilenebilir enerji kapasitesi  fosil yakıtları ilk kez geçti.  

Son beş yılda, özellkle fosil yakıtları kapsayan enerji santrallerinin maliyetlerinin yüksek oluşu ve dünyada temiz enerjiye geçişin hızlanması fosil yakıtların üçte bir oranında azalmasına sebep olduğu belirtiliyor. Bu durum İngiltere’de yenilenebilir enerji kapasitesinin ivme kazanmasını sağladığı iafe ediliyor.

İngiltere’de Temmuz ve Eylül ayları arasında rüzgâr, güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerji kapasitesi 41.9 GW’'a ulaştı. Bu durumda 41.2 GW kömür, gaz ve petrol yakıtlı santrallerin kapasitesini aştığı görülüyor.

Kaynak: The Guardian