IEA: Yenilenebilir Elektrik Üretimi Artıyor, Ancak Artan Talebi Karşılamaya Yeterli Değil

19 Temmuz 2021 Dergi:

Genel resme bakıldığında, elektrik üretiminde fosil yakıtlar baskın olmaya devam ediyor.
Uluslararası Enerji Ajansı'nın yeni bir yayınına göre, gezegenin elektrik talebi bu yıl ve 2020'de yaklaşık %1 düştükten sonra güçlü bir toparlanmaya hazırlanıyor.
15 Temmuz günü yayınlanan IEA Elektrik Piyasası Raporu, dünya genelindeki ekonomiler Covid-19 pandemisinin etkilerinden kurtulmaya çalışırken, küresel elektrik talebinin 2021'de yaklaşık %5 ve 2022'de %4 artacağını tahmin ediyor.
Paris merkezli kuruluşun raporu, yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin "güçlü bir şekilde büyümeye devam etmesine" rağmen, bu yıl %8 ve 2022'de %6'nın üzerinde artan/artacak talebe ayak uyduramayacağını belirtiyor.
IEA, yenilenebilir enerji kaynaklarının "2021 ve 2022'de küresel talepte öngörülen büyümenin yalnızca yaklaşık yarısına hizmet edebilmesinin beklendiğini" söylüyor. Yelpazenin diğer ucunda, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimi, 2021'de ilave talebin %45'ini ve 2022'de %40'ını karşılayacak şekilde ayarlandı.
Elektrik sektöründen kaynaklanan karbondioksit emisyonları söz konusu olduğunda, IEA'nın raporu bu yıl %3,5 ve 2022'de %2,5 artış öngörüyor.
IEA, geçen yıl kömürün dünya çapındaki elektrik üretiminin %34'ünden sorumlu olduğunu, gazın ise %25'ini oluşturduğunu, yenilenebilir ve nükleer kaynağın bir araya gelerek %37'lik bir pay aldığını söylüyor.
IEA'nın enerji direktörü Keisuke Sadamori, “Yenilenebilir enerji dünyanın birçok yerinde etkileyici bir şekilde büyüyor, ancak bizi yüzyılın ortasına kadar net sıfır emisyona ulaşma yoluna sokmak için hâlâ olması gereken yerde değil” dedi. 
Sadamori, "Pandemiden sonra ekonomi toparlanırken, fosil yakıtlardan elektrik üretiminde bir artış gördük. Sürdürülebilir bir yörüngeye geçmek için, temiz enerji teknolojilerine, özellikle de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik yatırımları büyük ölçüde artırmamız gerekiyor. Küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 2'nin çok altında, tercihen 1,5 santigrat derece ile sınırlamayı” amaçlayan Paris Anlaşması'nın gölgesi, net sıfır hedefleri hakkındaki tartışmalar da gündemden inmiyor. 1.5 santigrat derece hedefine ulaşmak söz konusu olduğunda, insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarını 2050 yılına kadar net sıfıra indirmek çok önemli görülüyor” dedi.
COP26 iklim değişikliği zirvesi bu yıl İskoç şehri Glasgow'da yapılacak. Pek çok kişi, hükümetlerin Paris anlaşmasında belirlenen hedeflere ulaşılmasında iklim hedeflerini hızlandırması için bir katalizör görevi göreceğini umarak bu zirveyi çok önemli bir olay olarak görülüyor.

COP26 konusunda bir aciliyet hissi olsa da, gerçekler önümüzdeki yıllarda iklimle ilgili hedeflere ulaşmanın ne kadar büyük bir zorluk olacağını gösteriyor.
Örneğin, ABD gibi ülkelerde fosil yakıtlar elektrik üretiminde önemli bir rol oynamaya devam ederken, enerji şirketleri hala yeni petrol sahaları keşfediyor.
Küresel düzeyde, IEA, son raporunda, kömür yakıtlı elektrik üretiminin "2020'de %4,6 düştükten sonra 2021'de yaklaşık %5 ve 2022'de %3 daha artmasını" bekliyor.
Sonuç olarak, kömüre dayalı elektrik üretiminin 2021'de pandemi öncesi seviyeleri aşması ve 2022'de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor.