IEA, 2023'e Kadar Biyoenerji Üretiminde Küresel Büyümeyi Öngörüyor

31 Ekim 2018 Dergi:

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yaptığı son araştırmaya göre yenilenebilir enerji kaynakları alanında biyoenerji 2023 yılına kadar küresel anlamda en hızlı büyüyen sektör olacak.

Uluslar arası Enerji Ajansı ‘nın (IEA) her yıl yayınladığı rapor, önümüzdeki beş yıl için büyümesini yansıtan yenilenebilir enerjinin mevcut durumuna bakıyor.

Yenilenebilir enerjinin küresel tüketiminin 2017 yılında % 5 civarında arttığını ortaya koyuyor. Bu durum, yenilenebilir enerjinin nihai enerji tüketimindeki payının 0,3 puan artarak % 10,4'e yükselmesini sağlamıştır.

IEA, biyoenerjinin büyük ölçüde ısı ve ulaşımda artan kullanımı nedeniyle bu büyümenin artarak devam edeceğini belirtiyor. IEA'ya göre, biyoenerji, diğer yenilenebilir enerjilerin çok daha küçük bir rol oynadığı sektörlerde, ısı ve ulaşımda yaygın kullanımı nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde en büyük yenilenebilir enerji kaynağı olmaya devam edeceğini öngörüyor.

IEA Direktörü Dr.Fatih Birol: “Modern biyoenerji yenilenebilir enerji alanının göz ardı edilen devidir. Dünyanın toplam yenilenebilir tüketimindeki payı bugün yaklaşık yüzde 50, diğer bir deyişle hidro, rüzgar, güneş ve diğer tüm yenilenebilir enerjilerin toplamı kadar. Modern biyoenerjinin alanı yönetmeye devam edeceğini ve daha fazla büyüme için büyük umutları olacağını düşünüyoruz. Fakat doğru politikalar ve titiz sürdürülebilirlik düzenlemeleri, tam potansiyelini karşılamak için gerekli olacaktır. ” dedi.

Biyoenerji güç kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içinde 37 GW artarak 2023 yılında 158 GW'a ulaşması bekleniyor. Hindistan'da tarımsal atıkların değerlendirilmesi devlet desteği ile birlikte ülkeyi biyoenerji yatırımlara yönlendiriyor. Brezilya'da artan küspelerin elektrik üretimi için potansiyel olarak biyokütle kojenerasyon sistemlerine geçişi hızlandıracağa benziyor. Biyoenerjide Latin Amerika %45’lik bir büyüme yaşayacağı ve bu büyümenin de en büyük payının Brezilya’da olacağı işaret ediliyor.

Kaynak: www.carbonbrief.org  | www.biomassmagazine.comSlider Altına