Hugo Boss Tekstil Sanayi I-REC Yeşil Elektrik Sertifikasını Borusan EnBW Enerji’den Aldı

06 Mayıs 2020 Dergi: Mart-Haziran 2020

Dünyanın ünlü moda ve yaşam tarzı markalarından HUGO BOSS’un İzmir’deki üretim tesisleri I-REC yeşil elektrik sertifikasını Borusan EnBW Enerji’den satın aldı. Borusan EnBW Enerji yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji kullanımının yaygınlaşması ve Türkiye’nin karbon ayak izinin azaltılması için çalışmaya devam edecek.

Dünyanın ünlü moda ve yaşam tarzı markalarından HUGO BOSS’un İzmir’deki üretim tesisi Hugo Boss Tekstil Sanayi, Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimine destek vermek için Borusan EnBW Enerji ile işbirliği yaptı. HUGO BOSS, İzmir'deki Ege Serbest Bölgesi'nde 65 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikasında tükettiği elektriğin yenilenebilir kaynaklardan geldiğini kanıtlayan I-REC yeşil elektrik sertifikasını, portföyü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan Borusan EnBW Enerji’den satın aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla şunları söyledi:

“Ülkemizin yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinin gerçekleşmesine yardımcı olma hedefiyle çıktığımız yolda bugün işletmede olan 11 yenilenebilir enerji tesisimizle ilerliyoruz. Geliştirme ve yatırım aşamasında olan projelerle beraber toplam 1.150 MW seviyesinde bir portföyümüz var. Yaptığımız yatırımlarla başta liderlik hedeflediğimiz rüzgâr enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji alanında sektörümüzün güçlü bir kuruluşuyuz. İş ortaklarımızla birlikte bu gücümüzü Türkiye’de yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için kullanmakta kararlıyız. Doğal kaynakları korumak yönünde bilinçli ve örnek bir yaklaşım gösteren Hugo Boss Tekstil Sanayi ile yaptığımız iş birliği bunun somut bir örneğidir. Kendilerini kutluyoruz.”

Borusan EnBW Enerji’nin şirketlerin karbon ayak izini azaltan hizmetleri de olduğunu hatırlatan Acarla şöyle devam etti:

“Emisyon azaltım sertifikalarımızla şirketlerin faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini dengeliyoruz. Çevrenin korunmasına ve ülkemizin düşük karbon emisyonlu ekonomiye geçiş sürecine katkı sağlıyoruz. Bu yöndeki faaliyetlerimiz de sürecek.”

I-REC sertifikası nedir?
Borusan EnBW Enerji, yenilenebilir enerji tesisleri için I-REC enerji sertifikasına sahip bulunuyor. RECS International tarafından geliştirilen I-REC, üretilen veya tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini belgeleyen uluslararası sertifika sistemidir. Elektrik tüketicileri, sisteme ait sertifikalar sayesinde hem tüketilen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını takip ediyor hem de bunları temin ederek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek olabiliyor. 
Belirli işlemleri yerine getiren yenilenebilir enerji tesisleri de I-REC tarafından oluşturulan veri-tabanına kaydolarak üretimlerine karşılık yenilenebilir enerji sertifikalarını elde ediyor. Enerji üretim şirketleri bu sertifikaları elektrik satışından ayrı olarak satabiliyorlar. Tüketiciler amaçlarına göre bu sertifikaları temin ederek yenilenebilir enerji yatırımlarına destek oluyor. 

Borusan EnBW Enerji Gold Standard kriterlerine göre onaylanan tesisleriyle de Türkiye’nin karbon ayak izinin azaltılmasını destekliyor
Dünyada ilk kez 2005’te Kyoto Protokolü ile yürürlüğe giren karbon azaltım sertifikası, iklim değişikliğine neden olan sera gazlarında azaltım yükümlülüğü olan gelişmiş ülkelere, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden karbon kredisi satın alınması ile azaltım yükümlülüklerini yerine getirme olanağı verdi. Bu uygulama daha sonra gönüllü olarak şirketler arasında da başlatıldı. Türkiye gönüllü karbon piyasasında yer almaktadır.  
Gönüllü piyasada şirketler arasındaki en geçerli sertifika kuruluşlarından biri de Gold Standard’tır. “Şebeke bağlantılı yenilenebilir elektrik üretimi ile karbon emisyonu azaltan proje” olabilmesini teminen karbon emisyon azaltımı sağlayan projeleri onaylayan bir Vakıf olan “Gold Standard”; iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik ile ilgili gelişmeleri göz önünde bulundurarak, emisyon azaltım projelerinin çevre dostu ve yüksek kalitede geliştirilmesini teminen piyasadaki paydaşlara iyi bir rehber olmaktadır. 
Borusan EnBW Enerji’nin karbon emisyon azaltımı sağlayan Rüzgâr Enerjisi Santralleri (RES) Gold Standard kriterlerine göre geliştirilip onaylanmıştır. Bu sayede tesislerin bu zamana kadar gerçekleşmiş toplam karbon emisyon kredisi yıllık yaklaşık 1 milyon ton düzeyine ulaşmıştır. Borusan EnBW Enerji’nin karbon emisyonu konusunda desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin öncelikle karbon ayak izlerini, yıllık olarak tüketilen fosil yakıtları, hammaddeler, atıklar, ulaşım, yiyecek ve enerji tüketimi bazında takip etmeleri gerekiyor. Daha sonra, ulaştıkları toplam emisyon değerini Borusan EnBW Enerji Satış Ekibine bildirerek bu değerin karbon sertifikasyonu karşılığını öğrenebilirler. Borusan EnBW Enerji, Gold Standard’ın sunduğu şeffaflığa ve güvenirliğine dayanan kendine ait kayıt platformu üzerinden, karbon ayak izi dengeleme talebinde bulunan şirketler adına karbon kredisi transferi yaparak gönüllü piyasalarda emisyonu dengeliyor.Slider Altına