"Hidroelektrik Enerjisinin Geliştirilmesinde Ülke Menfaati Vardır"

13 Kasım 2017 Dergi:

Limak Holding HES Üretim Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert: " Enerjide önemli oranda dışa bağımlı olan ülkemizde milli kaynağımız hidroelektrik enerjinin çevreye uyumlu şekilde maksimum oranda geliştirilmesinde ülke menfaati vardır."

8-10 Kasım 2017’de Ankara'da gerçekleşen EIF 10. Uluslararası Enerji Konferansı'nın 2. gününde "Hidroelektrik Santrallar’’ oturumu gerçekleştirildi. Oturuma başkanlık yapan Limak Holding HES Üretim Grubu Genel Müdürü Taner Ercömert, HES'lerin mevcut durumuyla ülke elektrik üretim ve kurulu güç dağılımını özetleyen bir sunum yaptı. Türkiye'de kurulu gücün  (19 776 MW’ı 117 adet barajlı HES ve 7 390 MW’ı 498 adet nehir santralı olmak üzere) 27 166 MW’ının HES / Hidroelektrik Santral olduğunu belirten Sayın Ercömert, 2015’de ülke elektrik ihtiyacının % 25.8’ini HES’leri sağladığını, yıllık hidroelektrik enerji üretiminin 2015’de 66.9 milyar kWh'e ulaştığını belirtti. 2016’da ise ülke elektrik üretiminde HES payının % 24.8 olduğunu bildirdi. 2016 yılı hidroelelektrik enerji üretiminin tarihi bir rekorla 67 milyar kWh’e ulaştığını da vurgulayan Taner ERCÖMERT bu yıl barajlara gelen suda geçen yıla göre önemli miktarda azalma görülmesi sonucunda 2017 üretiminde HES payının % 21’lere düştüğünü belirtti.

HES’lerin halen ülkemizin elektrik kurulu gücündeki en büyük kaynağı ve en önemli yenilenebilir enerjisi olduğunun altını çizen Sayın Ercömert HES’lerin elektrik üretimine katkı oranının son 6 yılda ortalama  % 23 olduğunu ifade etti. Ercömert, HES'lerin, su kullanım anlaşması imzalanarak özel sektör yatırımcıları tarafından üstlenilmesinin en başarılı yol olduğunun görüldüğünü özellikle kaydetti. Özel sektörün HES projelerini daha kısa sürelerde ekonomiye kazandırdığını belirten Ercömert, "Güzel ülkemizde Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nı gururla kutlayacağımız 2023’de 35 000 MW HES kapasitesi hedeflendi, bu milli enerji hedefinin gerçekleştirilmesi bizce mümkün görülmektedir." dedi. 2002’de ülkemizin hidroelektrik kurulu gücü 12 474 MW idi. 15 yılda hidroelektrik kurulu gücü % 118 oranında arttı. Bakanlıklarımız, EPDK, DSİ, EİGM, TEİAŞ, EÜAŞ  ve özel sektörümüzün bu  ortak  başarısından  dolayı  ilgili  tüm kurumları ve yatırımcı şirketleri kutluyorum.’’ dedi.

Ercömert, artan enerji talebini karşılamak için ülkenin bütün yerli enerji kaynaklarının, öncelikle de kalan HES’lerin süratle geliştirmesi gerektiğini, planlanan HES’lerin yapılmasıyla mevcut HES kurulu gücünün 45 000 MW’ın üzerine çıkarılması gerektiğini bildirdi ve her ülkenin enerji politikası kendi kaynak potansiyeli ile arz ve talep değerlerine uygun olmalı; uygulama modeli & teknoloji uluslararası olsa da enerjide politika milli olmalıdır. Ülkemizin elektrik üretiminin 2017 sonunda 290; 2020’de 340; 2023’de 400 milyar kWh’e ulaşmasının beklenildiğini ifade eden Ercömert, bu hedeflerin gerçekleşmesi için üretimde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının daha da artırılmasının bir  gereklilik olduğunu vurguladı. Elektrik üretim sektörünün en başarılı alanının HES olduğunu belirten Ercömert,  Enerji Bakanlığı 2014-2019 Stratejik Planında yenilenebilir enerji kaynakları kurulu gücünde hedeflenen artışlardan 2017 itibarıyla HES hedefinin gerçekleştiğinin altını çizdi. HES kurulu gücünde 27.000 MW’ın geçilmesiyle  DSİ tarafından  belirlenen ekonomik hidroelektrik  kapasitenin % 60’ının işletmeye alınmış olduğunu belirterek kalan hidroelektrik enerji üretim potansiyelini de devreye almak için HES’lerle ilgili teşviklerin bir süre daha sürdürülmesinin faydalı olduğunu belirtti.

Mevcut HES'lerin rehabilitasyonunun da önemini vurgulayan Ercömert, "Ülkemizde işletmede 50-60 yılı geçmiş HES’ler için bu konu büyük önem arz etmektedir. Rehabilitasyon kapsamında elektromekanik teçhizatın tasarımı ve teknolojideki yeniliklerinde katkısıyla kapasite ve verimlilik ile işletme ömrü artışları elde edilmekte, şüphesiz tesis daha karlı hale gelmektedir. Bu konu ülke enerji sektörümüz için önem arz etmektedir. 2018’den itibaren gelcek 10 yılda bu konuda sektörde önemli gelişmeler olmasını bekliyoruz.”

Ercömert ‘’ En önemli yerli enerji kaynağımız olan hidroelektrik enerjiden maksimum oranda faydalanma ve barajlarımıza gelen suyun tamamını enerjiye dönüştürme hedefiyle kamu ve özel HES işletmeleri koordineli olarak yapılmalıdır. Bu hususta HESİAD olarak kamu kurumlarıyla görüşmelere ve sürece katkı sağlamaya devam ediyoruz. HES’lerle ilgili sorunların çözümü için,  özellikle de yapılacak yasal düzenlemeler öncesinde kamu ve özel sektörün,  tüm kamu kurumlarıyla sektördeki HESİAD gibi sivil toplum kuruluşlarının işbirliği önem arz etmektedir.  Sektörün tüm paydaşlarının görüşlerinin alınması, bir ortak değerlendirme ve çözüm bulma platformunun tesisi iki tarafından da işini kolaylaştırmakta,  mevcut sorun adedini peyder pey azaltmaktadır.’’ dedi.

Sayın Ercömert konuşmasını ülke üretim arzında ağırlıklı kapasite milli kaynaklara dayanması, özel sektörün yatırımlardaki hızlı ivmesinin gelecekte de korunması ve enerjide önemli oranda dışa bağımlı olan ülkemizde milli kaynağımız hidroelektrik enerjinin çevreye uyumlu şekilde maksimum oranda geliştirilmesinde ülke menfaati olduğunu vurgulayarak tamamlamıştır.

 Slider Altına