GWEC: 2019'da Rüzgâr Enerjisi Kapasitesi Kurulu Gücü 60GW'ın Üzerine Çıktı

07 Nisan 2020 Dergi:

Global Wind Report'un 15. baskısında, 2019 yılında küresel olarak 60.4 GW kurulu rüzgâr enerjisi kapasitesinin, 2018 yılı seviyesinin yüzde 19 üzerinde olduğu ve bu kapasitenin tarihsel olarak rüzgâr için ikinci en iyi yıl olduğu belirtildi. 
Dünya genelinde rüzgâr enerjisi için toplam kapasite, 2018'e göre yüzde 10 artışla 651 GW'ın üzerine çıktı.
Çin ve ABD, 2019 yılında yeni kapasitenin yüzde 60'ından fazlasını oluşturarak dünyanın en büyük kara rüzgâr pazarları olmaya devam etti.
Açık deniz rüzgârı, küresel rüzgâr tesisleri içinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır ve sektör 2019'da 6,1 GW kapasite ile rekor kırarak yeni kurulumların içinde yüzde 10'luk pay aldı.
Rapor, rüzgâr enerjisi büyümesini daha da hızlandırmak için iki önemli araç tanımlamaktadır: Seviyelendirilmiş Elektrik Maliyeti (LCOE) yerine odaklanmayı, rüzgâr ve yenilenebilir endüstrilerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekleyen bina enerji pazarlarına kaydırmak ve sektöre yeni fırsatlar açmak için hibridizasyon, yeşil hidrojen gibi yeni teknolojik çözümlerin kullanılması.
2020'nin rüzgâr enerjisi için rekor bir yıl olması bekleniyordu, Küresel Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC), 76 GW yeni kapasite öngörüyordu. Bununla birlikte, COVID-19'un rüzgâr enerjisi kurulumları üzerindeki tam etkisi hala bilinmemektedir. GWEC, COVID-19'un küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki potansiyel etkileri ışığında 2020-2024 tahminlerini gözden geçirecek ve 2020 ikinci çeyreğinde güncellenmiş bir piyasa görünümü yayınlayacak.
2019'da rüzgâr enerjisi tesislerinin çoğu yerleşik pazarlarda kuruldu ve en büyük 5 pazar (Çin, ABD, İngiltere, Hindistan ve İspanya) yeni kapasitenin yüzde 70'ini oluşturdu. Kümülatif tesisler açısından, Çin, ABD, Almanya, Hindistan ve İspanya, dünyanın dört bir yanındaki toplam 651 GW rüzgâr enerjisi kapasitesinin yüzde 73'ünü oluşturarak en iyi pazarlar olmaya devam ediyor.
GWEC CEO'su Ben Backwell şunları söyledi: “Rüzgâr enerjisi sektörü, açıkça rekabetçi bir enerji kaynağı olarak belirlendikten sonra, dünya çapında istikrarlı bir büyümeye devam ediyor. Çin ve ABD gibi yerleşik pazar oyuncuları yeni kurulumların yaklaşık yüzde 60'ını oluştururken, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika gibi bölgelerde yükselen pazarların önümüzdeki yıllarda özellikle deniz üstü kurulumlarda giderek artan bir rol oynadığını görüyoruz. Bununla birlikte, küresel enerji geçişi ve iklim hedeflerimize ulaşma konusunda olması gereken yerde değiliz. Paris Anlaşması hedeflerimize ulaşma ve küresel ısınmanın 1,5 °C'lik seviyede tutulabilmesi şansımız olacaksa, önümüzdeki on yılda en az 100 GW rüzgâr enerjisi kurulumu gerekiyor ve bunun 2030 ve ötesinde 200 GW'a çıkması gerekiyor. Bunu yapmak için, sadece rekabetçi LCOE'yi geçmişte bırakmalı ve rüzgâr enerjisi tesisleri kurulumunu hızlandırmak, desteklemek için düzenlemelerin ve piyasa koşullarının amaca uygun olmasını sağlamalıyız. Mevcut fosil yakıtları şebekeden çıkarmak için daha güçlü tedbirler ve idari yapıların, düzenlemelerin yeni baştan ele alınması gerekecek” dedi.

GWEC Strateji Direktörü Feng Zhao, “Rüzgâr enerjisi endüstrisi, iş modelleri ve teknolojisindeki yenilikler sayesinde büyüyor. 2019 yılında gittikçe daha fazla ülkenin Tarife İhalesi'nden piyasa temelli mekanizmalara geçişinin yanı sıra kurumsal PPA pazarında büyümenin sürdüğünü görmeye devam ettik. Ayrıca, hibridizasyon ve yeşil hidrojen gibi yeni teknolojilerdeki gelişmeler, rüzgâr ve diğer yenilenebilir enerjilerin enerji sistemlerindeki payını artırmak için hem olgun hem de gelişmekte olan pazarlarda giderek daha fazla uygulanmaktadır. Politika yapıcılar ve sektör paydaşları bu yeni fırsatları kucaklarlarsa, küresel enerji geçişini daha önce hiç görülmemiş seviyelere hızlandırabiliriz ”dedi.
Asya Pasifik bölgesi, toplam yeni küresel kapasitenin yarısından fazlasına ev sahipliği yaptı, 28.1 GW yeni kapasite ile 2019 yılında yeni kara rüzgâr tesislerinde küresel lider oldu. Almanya'nın rüzgâr pazarındaki düşüşüne rağmen Avrupa; İspanya, İsveç ve Yunanistan'daki güçlü büyümenin etkisiyle kıyı rüzgâr pazarında yıllık %30 büyüme kaydetti. Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Doğu Asya'da yükselen rüzgâr pazarları da 2019 yılında 4,5 GW'lık kombine kurulumlarla ılımlı bir büyüme gösterdi.
Açık deniz rüzgâr santrallarına baktığımızda, 2019, 6.1 GW kurulu güç ile etkileyici bir yıl oldu ve şu anda küresel olarak toplam rüzgâr tesislerinin yüzde 10'unu oluşturdu. Bu büyümeye, 2019 yılında kurulan 2.3 GW yeni denizaşırı kapasite ile bir numaralı pozisyonda kalan Çin liderlik etti. Kümülatif açık deniz rüzgâr kapasitesi açısından İngiltere, 9,7 GW ile en üst sırada yer aldı. Bu, toplam küresel kapasitenin 29,1 GW'sinin üçte birine karşılık geliyor.
Raporda, önümüzdeki beş yıl içinde 355 GW'dan fazla rüzgâr enerjisi kapasitesi eklenerek bu büyümenin devam edeceği öngörülüyor. Bu, 2024'ün sonuna kadar her yıl 71 GW rüzgâr enerjisi eklendiğini ve deniz rüzgârının toplam rüzgâr  enerjisi tesislerindeki payını o zamana kadar yüzde 20'ye çıkardığı anlamına gelecek.
Bu tahmin kuşkusuz 2020 yılında küresel tedarik zincirlerindeki kesintiler ve devam eden COVID-19 salgını tarafından etkilenecektir. Bununla birlikte, virüsün daha geniş küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkisinin kapsamını tahmin etmek için henüz çok erken. GWEC Market Intelligence durumu yakından izliyor ve 2020-2024 için 2020 yılının ikinci çeyreğinde güncellenmiş bir Pazar Görünümü yayınlayacak.
Asya Pasifik
Asya Pasifik bölgesinde, 2019 yılında 30.6 GW yeni rüzgâr enerjisi kapasitesi kurdu ve karasal sektör 28.1 GW ve açık deniz rüzgâr pazarı 2.5 GW güç ile katkıda bulundu.
Asya-Pasifik'teki toplam kurulu rüzgâr kapasitesi 290.6 GW'dır ve toplam küresel tesislerin yüzde 44'ünü temsil etmektedir.
2019 yılında bölgedeki rüzgâr tesislerinde önde gelen ülkeler Çin (26.2 GW) ve Hindistan (2.4 GW) idi.
Eğer doğru pazar çerçeveleri ve güdüleyiciler mevcutsa, Güney Doğu Asya'nın bölgede rüzgâr enerjisi büyümesini yönlendirmede giderek daha önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Bölgede izlenecek pazarlar arasında Vietnam ve Tayland yer alıyor.
Amerika
Kuzey, Orta ve Güney Amerika ve Karayipler’de, 2019'da 13.4 GW rüzgâr enerjisi kapasitesi kuruldu ve bu da 2018 kurulumlarına göre %13 artış anlamına geliyor.
Kuzey, Orta, Güney Amerika ve Karayipler'de toplam kurulu rüzgâr kapasitesi 148 GW'ın üzerindedir ve böylece bölgedeki rüzgâr enerjisi kapasitesi son 10 yılda üç katına çıkmıştır.
ABD-Çin ticaret savaşının yanı sıra, kilit Latin Amerika pazarlarındaki yasal düzenleme eksikliği ve siyasi istikrarsızlık, Amerika'daki rüzgâr enerjisinin pazar büyümesinin önünde zorluklardır. Bölgede izlenecek pazarlar Kolombiya ve Şili'dir.
Afrika ve Orta Doğu
Afrika ve Orta Doğu 2019'da 944 MW rüzgâr enerjisi kapasitesi kurdu, bu da 2018'deki tesislere göre yüzde 2,6 azalma anlamına geliyor.
Afrika ve Orta Doğu'da toplam kurulu rüzgâr kapasitesi 6 GW'ın üzerindedir.
Rüzgâr enerjisi kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içinde Güney Afrika (3.5 GW), Mısır (1.8 GW), Fas (1.2 GW) ve Suudi Arabistan'daki (1.2 GW) kurulumlarla yaklaşık 10.9 GW artması bekleniyor. Bölgede izlenecek kilit pazarlar Güney Afrika, Mısır, Fas ve Kenya olacak.
Açık Deniz Rüzgâr Enerji Santralları
Avrupa, deniz rüzgârları için en büyük pazar olmaya devam etti ve 2019'da yeni tesislerin yüzde 59'unu oluştururken, Asya-Pasifik bölgesi yüzde 41'ini oluşturdu.
Çin, 2019 yılında 2,3 GW'dan fazla kapasite ekleyerek açık deniz rüzgârına yönelik yeni kurulumlarda lider olmaya devam ederken, İngiltere ve Almanya sırasıyla 1,8 GW ve 1,1 GW yeni kapasite ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.
Açık deniz rüzgârı, 2019'daki yeni rüzgâr enerjisi tesislerinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturdu ve 2015'e göre yüzde 5'ten fazla bir artış oldu.
GWEC, 2020-2024 yılları arasında 50 GW'nin üzerinde yeni açık deniz rüzgâr  kapasitesinin kurulmasını bekliyor.
Açık deniz rüzgârı için izlenecek pazarlar arasında ABD, Çin ve Japonya yer alıyor.
 Slider Altına