Güneşte Son Teknolojiler Solar İstanbul’da Görücüye Çıkıyor

06 Şubat 2020 Dergi: Ocak-Şubat 2020

Uluslararası Enerji Ajansı IEA tarafından hazırlanan ve 2019 son çeyreğinde açıklanan “Yenilenebilir Enerji 2019 Raporu”na göre, yenilenebilir enerji kapasitesinin önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelinde yüzde 50 oranında artması bekleniyor. Bu artışta güneş enerjisinin yüzde 60’lık payla liderliği üstleneceği öngörülüyor. Yalnızca dünyada değil, ülkemizde de önemi giderek artan güneş enerjisi konusu, bu yıl ilk kez düzenlenecek yepyeni bir fuar ve konferansta sektörün tüm paydaşlarının katılımıyla çok geniş bir kapsamda ele alınacak. 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan Solar İstanbul Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve Konferansı, uluslararası güneş teknoloji yol haritası ve Türkiye bağlantısından güneş enerjisindeki yeni iş modelleri ve pazarlarına, belediyelerin güneş enerjisine yöneliminden enerji depolama ve elektrikli araçlara kadar son derece kapsamlı bir konferans içeriğinin yanı sıra güneşte son teknolojilerin sergilenmesine de ev sahipliği yapacak.
Solar İstanbul 2020’nin Enerji Bakanlığı’nın üst düzey temsilcilerinin beklendiği açılışına, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş, GÜYAD Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği Başkanı Cem Özkök, GENSED Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği Başkanı Halil Demirdağ ve Onursal Başkanı Prof. Dr. Şener Oktik ve Günder Başkanı Kutay Kaleli de katılacak. 

Konferansta öne çıkacak bazı oturum başlıkları ve içerikleri şöyle: 

“Uluslararası Fotovoltaik Teknoloji Yol Haritası ve Türkiye” 
Güneş enerjisinden doğrudan elektrik üretme sektörü (Fotovoltaik Güç Sistemleri, FVGS) konvansiyonel güç sitemleri ve diğer yenilenebilir güç sistemleri ile rekabet gücüne bağlı olarak son 10 yılda yüzde 20’nin üzerinde büyüme kaydetti. Oturumda sektörde yakın, orta ve uzun vadedeki global teknoloji yol haritası ve Türkiye’nin bu yol haritasına nasıl uyum sağlayabileceği tartışılacak.

“Güneş Enerjisi ve Belediyeler” 
Nüfusunun neredeyse yüzde 80’i büyükşehir belediyelerinde yaşayan Türkiye’de enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanması konusunda belediyelere önemli görevler düşüyor. Belediyeler oturumunda bu konuda özellikle büyükşehir ve kent belediyelerinin sorumlulukları ve bu alandaki politikaların verimlilik odaklı yepyeni bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliği konuşulacak; Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin ‘enerji tüketimini karşılamak için Türkiye’de bir resmi kurum tarafından yapılan en büyük çatı üstü güneş panelini kurması örneği’ detaylarıyla ele alınacak. 

“Güneş Enerjisi ve Finans”
Türkiye’de özellikle güneş enerjisi finansman modellerinin geleceğine bakıldığında finansal yatırımcı nitelikli kuruluş ve fonların güneş enerjisi işbirliğine gidecek şekilde yapılanması ve sektörün finansal sağlamlık açısından bankalarca yönlendirilen regülasyon ve düzenlemelerden yatırımcı odaklı regülasyon ve düzenlemelere dönmesi gerekiyor. Sektörü ilgilendiren bir diğer önemli konu da YEKDEM benzeri bir mekanizmanın 2020 sonrasında da devam etmesi ihtiyacı. Tüm bu başlıklar konunun uzmanı finansçılar tarafından bu oturumda tartışılacak.

“Güneş Enerjisindeki Yeni İş Modelleri, Yeni Pazarlar”
En ucuz elektrik kaynaklarından biri olan güneş enerjisi, gelişmekte olan ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne erişime önemli katkıda bulunma potansiyeline sahip. Avrupalı güneş yatırımcıları güneş enerjisinin ciddi ivme kazandığı kıtadaki yeni pazarlar ve iş modelleriyle ilgili görüşlerini bu oturumda aktaracak. 

“Güneş Enerjisi Depolama ve Elektrikli Ulaşım”
Dünya çapında batarya maliyetlerindeki düşüş ve elektrikli araçlara uygulanan vergi indirimleri gibi faktörler elektrikli araç sahipliğini artırıyor. 2017 yılında yollardaki elektrikli araç sayısı 2 milyon civarı iken mevcut durumda bu sayı 3 milyona ulaşmış durumda; 2030 yılında ise dünya çapında 125 milyon elektrikli aracın kullanımda olması bekleniyor. Türkiye de beş büyük şirketin bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyumla yerli elektrikli otomobili 2021 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Depolama teknolojilerindeki son gelişmeler ve bunun elektrikli ulaşıma etkileri uzmanlarca bu oturumda tartışılacak.

“Yapay Zeka, Blockchain ve Solar’daki Yeni Dijital Teknolojiler”
Yapay zeka artık yaşamın her noktasında. Dijital dönüşümün tüm dünyada hızla yayılması, insanların bağlantılarının günden güne artmasını ve bilgilerin daha erişilebilir olmasını sağladı. Yapay zeka aracılığıyla birbiriyle bağlantılı hale gelen milyarlarca cihaz, iş yapış şekillerini ve operasyonel süreçleri kökten değiştiriyor. Elektrik üreticilerinin de gelecekteki tüketici isteklerini öngörerek dijitalleşme ve IoT hedeflerini doğru belirlemesi gerekiyor. Örneğin güneş enerjisi santrallerinde performansın sürdürülebilirliğini sağlamanın yolu artık performansı dijital platformlarda doğru bir şekilde izlemekten geçiyor. Bu oturum güneş enerji santralleri için geliştirilen çeşitli dijital platformlarla birlikte günümüzün ve geleceğin yazılım tekniklerini gündeme taşıyacak. 

“Güneş Enerjisi ve Yerli Üretim”
Yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan en verimli şekilde yararlanabilmek ve bu üretimi yapacak santralleri yerli üretim ile ülkemize kazandırabilmek Türkiye’nin enerji politikasında önemli bir yere sahip. Enerjide yerli üretim dış ticaret açığının azaltılmasında ve arz güvenlik seviyesinin artırılmasında da kritik bir unsur. ‘Güneş Enerjisi ve Yerli Üretim’ oturumu Türkiye güneş enerjisi sektöründeki çeşitli ekipmanların (PV panel, inverter, solar kablo vb.) yerlilik oranlarındaki mevcut durumu ve gelecek hedeflerini tartışmaya açacak. 

Güneş Enerjisi Sektörü Değer Zincirinde Kadın
Uluslararası raporlara göre kadınların çoğu enerji sektöründe çalışmaktan memnun fakat sektörde daha fazla kadın lider görmek istiyor. Ayrıca her iki kadın çalışandan biri, kadın olmanın sektördeki kariyer yolculuğunda bir dezavantaj oluşturduğunu düşünüyor. Bunu, terfi konusundaki rakamlar da destekliyor: Son şirketinde 5 yıldan fazla çalışanların oranı yüzde 40 olmasına rağmen hiç terfi alamayan kadınların oranı yüzde 61 ve yalnızca bir defa terfi alanların oranı ise yüzde 27. Sektörde çalışan kadın profesyoneller, bu konuda atılması gereken adımları detaylarıyla masaya yatıracak.