Güneş Ülkesi Türkiye’nin potansiyeli değerlendirilmeyi bekliyor

02 Ağustos 2012 Dergi: Temmuz-Ağustos 2012
TMMOB, 21 Haziran Dünya Güneş Günü dolayısıyla Türkiye’nin Enerji Görünümü raporunu yayınladı. Raporda sunulan önerilere göre; güneş enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi için konunun uzmanları, üniversiteler ve derneklerin bir araya gelerek Güneş Enerjisi Stratejisi ve Planı hazırlanması gerektiği bildiriliyor. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası’ndaki yatırımların özendirilmesi, güneş kolektörlerinin yaygın kullanımı için kolektör ve aksesuarlarda KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesi, yerli üretimin özendirilmesi ve teşvik edilmesi de rapor kapsamında sunulan önerilerin başında geliyor. Öneriler arasında, “Güneşkent” uygulamalarının başlatılması, bununla ilgili Ar-Ge faaliyetlerinin kapsamının, yönteminin belirlenmesi ve bunun geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerekliliği de yer alıyor.

Etiketler


Slider Altına