Güneş Enerjili Sulamaya BM Desteği

18 Eylül 2018 Dergi:

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün yeni “Güneş Enerjili Sulamanın Faydaları ve Riskleri – Küresel Değerlendirme” raporu, Roma’da düzenlenen Küçük Ölçekli Tarım ve Su Yönetimi için Güneş Teknolojileri Uluslararası Konferansı’nda sunuldu. Raporda, gelişmekte olan ülkelerde hem büyük ölçekli hem de küçük ölçekli çiftlikler için güneş enerjili sulama sistemlerinin faydaları özetledi. Aynı zamanda etkin olmayan su kullanımından kaçınmak için bu tür sistemlerin kapsamlı yönetim ve düzenlemeye olan ihtiyacı da vurgulandı. Tarıma dayalı maliyetler ve emisyonları da azaltacak güneş enerjili sulama sistemi çiftçiler için sürdürülebilirliğin önünü açacak. Bu sistemin yaygınlaşması için yenilikçi finansman modelleri de oldukça önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte, su-enerji-gıda bağı ile uygulanabilir çözümler sunacak olan uygun maliyetli güneş enerjili sulama sistemleri, küçük ölçeğe sahip çiftçilere, ekonomik refah ve gıda güvenliğini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunabilir. Güneş enerjisi sulama sistemlerinin bir diğer yararı ise sulama için ihtiyaç duyulmayan fazla elektriğin başka yerlerde de kullanılabilmesi. Böylece çiftçiler, diğer ekipmanları için ihtiyaç duydukları enerjiyi de üretebilir ya da sağladıkları fazla enerjiyi bölgesel şebekeye satabilir. Rapor, çiftliklerin tüm faaliyet alanlarında verim sağlayacak olan güneş enerjili sulama sistemlerinin kullanımına ek olarak, su seviyelerini ve pompa hızlarını izleyebilen ve aşırı su tüketimini uzaktan önleyebilen ya da su fiyatlarını belirlemek için uydu termal görüntü verilerini kullanabilen kontrol cihazların kullanımını da öneriyor.

Kaynak: https://www.pv-magazine-india.com/2018/04/13/united-nations-backs-solar-powered-irrigation/Slider Altına