Güneş Elektriği Yol Haritası Hazırlanıyor

28 Nisan 2009 Dergi: Mart-Nisan 2009

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının azalması anlamına gelen yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi konusunda önemli bir adım daha atıldı. Sektör temsilcileri, üniversiteler ve ilgili kamu kuruluşlarını bir araya getiren Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu'nun 3. Genel Toplantısı, 13 Nisan Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda 56 platform üyesinin yanı sıra 82 kuruluştan 115 gözlemcinin katılımıyla gerçekleştirildi. Platform çatısı altında sürdürülen çalışmaları yıllık "Ulusal Fotovoltaik Yol Haritası" raporunda belgelendirilecek. Platformun hazırlayacağı yol haritası kısa, orta ve uzun vadelerde Türkiye'nin FV teknolojisi ile ilgili teknik ve sosyal öncelikleri ile pazarın gelişmesine yönelik politikaları belirleyecek.


Etiketler