GES Başvuruları Teknik Değerlendirme Yönetmeliği Güncellendi

27 Mayıs 2021 Dergi: Mayıs-Haziran 2021

Resmi Gazete’nin 26 Mayıs 2021 tarihli sayısında yayımlanan düzenleme ile Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretimi Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik güncellendi.

Önlisans başvurularının teknik değerlendirmesi başlıklı 5’inci maddenin ikinci fıkrasının ç bendi ile LÜY kapsamında çatı uygulamaları dışındaki başvuruların değerlendirmesi başlıklı 7’nci maddenin üçüncü fıkrasının ç bendi yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle fotovoltaik uygulamalara yönelik önlisans ve lisanssız üretim yönetmeliği kapsamındaki başvurular için santral sahası alanının, modül toplam alanının 1,66 katından az olması gerekliliğine yönelik hükümler kalkmış oldu.

Yönetmeliğe eklenen 10’uncu madde ile de hibrit santrallere yönelik iş ve işlemlerin ise Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak usul ve esaslar ile belirleneceği hükmü getirildi.

Güncellemede Santral Sahası Alanı Kurulu Güç Yoğunluğu değerlerinin yer aldığı Ek-3 belgesinde yer alan Fotovoltaik Sistemler için Asgari SSKGY değerleri (MW/km²) başlıklı tablo da güncellendi.

Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayın.Slider Altına