Gana Yenilenebilir Enerji Kapasitesinde Çift Haneli Büyüme Kaydedecek

08 Mayıs 2022 Dergi:

GlobalData’ya göre, 2021-2035 döneminde Gana'da yenilenebilir enerji kapasitesinde çift haneli büyüme kaydedecek.

GlobalData, ülkenin biyokütle, güneş, rüzgâr ve hidroelektrik potansiyeli gibi kaynaklar açısından zengin olması nedeniyle yenilenebilir enerjinin Gana'da önemli bir yatırım alanı olduğunu söylüyor. Önde gelen veri ve analitik şirketi, elektrik talebinin yıllık %10 artışıyla birlikte, yenilenebilir enerji kapasitesinin 2035'te %19,1'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ile 1.969,5 MW'a yükselmesinin beklendiğini belirtiyor.

GlobalData'da Kıdemli Güç Analisti Attaurrahman Ojindaram Saibasan şunları söylüyor: “Gana hükümeti, fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltmak için enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların kullanımını aktif olarak teşvik ediyor. Örneğin hükümet, yenilenebilir kaynakların ve yatırımların kullanımı ve geliştirilmesine yönelik destek sağlayan 2011 tarihli Yenilenebilir Enerji Yasası'nı (Kanun 832) çıkardı.”

GlobalData'nın “Kurulu Kapasite, Üretim, İletim, Dağıtım ve Teknolojiye Göre Gana Elektrik Piyasası Büyüklüğü ve Eğilimleri, Düzenlemeler, Kilit Oyuncular ve 2022-2035 Dönemi Tahmin” raporuna göre, Gana'nın yenilenebilir kurulu gücü 2010'da 2,8 MW iken, %45,1'lik bir CAGR ile 2021'de 170,1 MW olarak gerçekleşti. Güneş PV ve kara rüzgâr enerjisi, kurulu yenilenebilir kapasitenin çoğunu oluşturuyor.

Gana ekonomisi COVID-19 pandemisinden toparlanma sürecini yavaşlatırken, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris Anlaşması kapsamında verilen iklim taahhütleri doğrultusunda potansiyel yatırım fırsatları ortaya çıktı. Gana hükümeti, Paris Anlaşması uyarınca 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjinin penetrasyonunu %10 artırma sözü verdi. Ayrıca, Gana'nın 2019 Entegre Enerji Sektörü Ana Planı kapsamında, aynı zamanda Yenilenebilir Enerji Ana Planının (REMP) bir parçası olarak 2022 ile 2030 yılları arasında güneş ve rüzgâr enerjisi ağırlıklı büyük bir kapasitenin kurulması hedefleniyor.

Saibasan şunları ekliyor: “Gana, enerji endüstrisinin dönüşümünü yönlendirmek için büyük yatırım gerekiyor. Ülke daha fazla yenilenebilir kaynak kapasitesi eklemek istiyorsa, yerel üreticilere ve yenilenebilir enerji teknolojisi montajcılarına acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

Yenilenebilir enerji sektörünü yatırımcılar için daha çekici hale getirmek için hükümet, yenilenebilir enerjinin toplam güç kaynağı kaynaklarına katkısını artırma amacıyla çeşitli teşvikler sağlıyor. Yenilenebilir sektöre yatırım yapmak, hava kirliliği seviyelerinin düşürülmesi ve ithal fosil yakıt kaynaklarına daha az bağımlılık açısından ülkeye büyük faydalar sağlayacaktır.”


Etiketler


Slider Altına