Header Reklam
Header Reklam

FACILITEE Projesi EYODER Liderliğinde Çalışmalarına Hız Kazandırdı

27 Kasım 2021 Dergi: Kasım-Aralık 2021
FACILITEE Projesi EYODER Liderliğinde Çalışmalarına Hız Kazandırdı

ESCO ve EPS Sektörünün STK İş birliği ile Geliştirilmesi (FACILITEE) Projesi, hazırlık çalışmalarının ardından faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında işbirliği oluşturulması, mevcut EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerinin dünyadaki ESCO (Enerji Hizmet Şirketi) seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ile kendini ödeyen EPS (Enerji Performans Sözleşmesi) uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği alanında uzmanlık ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenen “ESCO ve EPS Sektörünün STK İş birliği ile Geliştirilmesi (FACILITEE)” Projesi, hazırlık çalışmalarının ardından faaliyetlerine hızla devam ediyor.

Söz konusu proje, EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği) liderliğinde ve EHAE (Enerji Hukuku ve Araştırma Enstitüsü) ile FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco /Italian Association of Escos) ortaklığında yürütülüyor.

1 Nisan 2021’de başlayan FACILITEE Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan “Sivil Toplum Diyaloğu” programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 33 proje arasında yer alıyor ve 15 ay sürmesi planlanıyor.

Proje kapsamında; ESCO sektörüyle ilgili boşluk analizi yapılacak, hukuk, sigorta ve finans alanında çalışma grupları oluşturularak, yapılan toplantılarla sektörün karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek ve bu öneriler bir çalıştayda tartışılarak politika önerisi haline getirilecek olup, elde edilen kazanımlar kamu ile paylaşılacak. Ayrıca EVD’lerin ESCO dönüşümü ve EPS’nin gelişimi için İtalyan proje ortağı ile birlikte eğitimler ve yurtdışı çalışma gezileri gerçekleştirilecek. 

Proje sonunda ise Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki STK’lar arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmek amacıyla uluslararası bir kapanış etkinliği düzenlenecek.

eyoder-onur-unluEYODER Başkanı Onur Ünlü: “Enerji verimliliği ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır”

Proje ile ilgili açıklama yapan EYODER Başkanı Onur Ünlü şunları söyledi: “Son 10 yılda Türkiye ve AB, enerji verimliliği alanında son derece iddialı hedefler koydular. Bu hedefler ve tüm dünyanın karşılaştığı iklim krizi düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde bu alanda büyük yatırımların yapılması son derece önemli olacaktır. Dünyada yeni bir enerji kaynağı olarak görülen enerji verimliliği hem ülkemizin enerjide dışa bağımlığının ve enerji ithalatının azaltılması, hem de çevrenin korunması açısından hayati öneme sahiptir ve ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri olmalıdır. Bu amaçla politikalarla araçlar geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir. Biz de EYODER olarak bu proje kapsamda, enerji verimliliği konusunda çalışan EVD’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek, dünyadaki ESCO’lar seviyesine  yükseltilmesini ve Türkiye’de yeni yeni gündeme gelen Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını uluslararası sivil toplum diyaloğu kapsamında kurguladık, çalışmalarımızı da bu çerçevede yürütmekteyiz.” Slider Altına