EPDK, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile İlgili İki Yönetmelik Taslağını Görüşe Açtı

01 Temmuz 2020 Dergi: Mart-Haziran 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili “Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı” ile “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nı görüşe açtı.

EPDK’nın web sitesinde yapılan duyuru şöyle:
“Elektrik piyasasındaki gelişmeler çerçevesinde Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmeliğinin yayımlanması ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu amaçla söz konusu mevzuatta değişiklik yapılmasına ilişkin taslak hazırlanmıştır. Söz konusu Taslak Yönetmelik 28/07/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.
İlgililerin Taslak Yönetmelikler hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, görüş bildirim formunu doldurarak aynı süre içerisinde word dosyası olarak epdotsp@epdk.gov.tr posta adresine ve yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ek 1: Elektrik Piyasasında Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi Yönetmelik Taslağı

Ek 2: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Ek 3: Görüş Bildirim Formu