EPDK’dan YEKDEM Başvurularında Format Değişikliği

04 Ağustos 2020 Dergi: Temmuz-Eylül 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 4 Ağustos 2020’de yayımlanan Resmi Gazete’de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) “Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu” formatında değişiklik yaptığını duyurdu.

EPDK’nın 31023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kurul kararı şöyle: 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2020 tarihli toplantısında;

 • 24/05/2018 tarihli ve 7853-41 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak “Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu” formatının yürürlükten kaldırılmasına,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ekte yer alan YEKDEM başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak “Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu” formatının kabul edilmesine,

karar verildi.”

Yapılan değişiklikle Bilgi Formunda şirketlerden;

 • Lisans numarası, 
 • Şirket ismi, 
 • Tesis adı, 
 • Telefon, 
 • Faks, 
 • E-posta adresi, 
 • Kaynak türü,
 • Tesis tipi
 • Kurulu güç, 
 • YEKDEM’e esas güç, 
 • Ünite sayısı, 
 • Yıllık üretim miktarı, 
 • Önceki yıl gerçekleşen üretim miktarı ve
 • İşletmeye giriş tarihi 

gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.

Kararı incelemek için tıklayınız 
 Slider Altına