Enerjisa, ilk rüzgâr santrali olan Çanakkale Rüzgâr Santrali'ni hizmete açtı hizmete açtı

29 Mart 2011 Dergi: Mart-Nisan 2011

Enerjisa Çanakkale Rüzgâr Santrali'nin açılış töreni, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çanakkale Valisi Abdülkadir Atalık, EPDK Başkanı Hasan Köktaş, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Verbund Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Johann Sereinig katılımıyla gerçekleşti.

Çanakkale Rüzgâr Santrali'nin rüzgâr türbinleri, bir futbol sahasının iki katına eşit alanı temsil eden 101 m'lik kanat çapıyla Türkiye'deki en büyük kanat çapına sahip olacak. 13 rüzgâr türbini ile üretilen elektrik enerjisi, Enerjisa Çanakkale Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'nde bulunan 31,5 kV şalt tesisine aktarılacak ve ana yükseltici trafo ile 154 kV ulusal şebekeye iletilecek.

Santralin açılışında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Enerjisa'nın rüzgâr enerjisi alanında da büyük bir oyuncu olma kararlılığında olduğunu, Çanakkale Rüzgâr Santrali'nin, bu alandaki yatırımların ilk adımını teşkil ettiğini söyledi. Türkiye'nin artan elektrik enerjisi ihtiyacının sürdürülebilir olarak karşılanmasında, yenilenebilir enerji yatırımlarının kritik bir rol oynadığını belirten Sabancı, "Rüzgâr, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji yatırımları, yerli kaynakları değerlendirerek ve kaynak çeşitliliği yaratarak arz güvenliğinin önemli bir parçası olmaktadır" dedi.

Enerjisa'nın 2011 yılında yenilenebilir enerji projelerini devreye alacağını vurgulayan Güler Sabancı şöyle konuştu: "30 MW kurulu güce sahip Çanakkale Rüzgar Enerjisi Santrali'nin ardından, 142 MW kurulu güce sahip Hacınınoğlu Hidroelektrik Santrali, 85 MW kurulu güce sahip Menge Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile 39 MW kurulu güce sahip Dağpazarı Rüzgar Enerjisi Santrali devreye alınacaktır."

Enerjisa'nın tüm projelerini rekabetçi bir serbest piyasa yapısına duyulan güvene dayanarak devreye aldıklarını ifade eden Sabancı, "Enerjisa'nın kararlılıkla süren yatırımları, Türkiye'de kamu tarafından düzenlenen rekabetçi serbest piyasanın, tüm kurum ve kurallarıyla işleyeceğine olan inancımızın en somut göstergesidir" dedi.

Sabancı ve Verbund ortak girişimi olan Enerjisa ile Türkiye özel elektrik üretimi sektörünün en kararlı yatırımcılarından biri olduklarını belirten Verbund Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Johann Sereinig ise, 2011 yılının Enerjisa için yenilenebilir enerji yılı olacağının altını çizdi.

Sereinig, Çanakkale Rüzgâr Santrali'nin dönmeye başlayan türbinlerinin, Türkiye'nin doğal kaynaklarını, Türk elektrik piyasası için elektriğe dönüştürmekte olmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi.

2015 yılında en az 5.000 MW kurulu güce ulaşmayı hedefleyen Enerjisa'nın, üretim portföyünü büyütme ve çeşitlendirmeye yönelik faaliyetlerine hız kazandırdığını belirten Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman ise, "Enerjisa, Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacını en güvenilir ve çevreyle uyumlu bir şekilde karşılamak için yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını artırmayı hedeflemektedir. Bu çerçevede, 2015 yılı için hedeflediği minimum 5.000 MW kurulu gücündeki portföyün %40-45'inin hidroelektrik santrallerinden, %5- 10'unun ise rüzgâr enerjisi santrallerinden oluşmasını öngörmektedir" dedi.

30 MW kurulu gücündeki Enerjisa Çanakkale Rüzgar Santrali'nin yılda 90 GWsaat enerji üretmesi hedefleniyor. Fosil enerji kaynaklarıyla karşılaştırıldığında yılda 55 bin ton karbon salımı engellenerek, çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak.


Etiketler