Enerjinin Oscar’ları için Son Başvuru 11 Kasım

18 Eylül 2022 Dergi:

2011 yılından beri düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, Türkiye enerji sektörünün “Oscar”ları olarak bilinen “ICCI Enerji Ödülleri”nin bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek.

Türkiye’de ve dünyada en önemli gündem maddelerinden biri haline dönüşen Enerji Sektörüne verilen hizmetleri ve yapılan katkıları desteklemek amacıyla verilen Enerji Oscar’ları, “ICCI Enerji Ödülleri” ileri vadede yapılacak projeleri ve hizmetleri de teşvik etme amacı taşıyor.

ICCI Enerji Ödülleri, bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Dijitalleşme ve Dijital Uygulamalar Özel Ödülü olmak üzere 4 ana başlık altında toplam 11 santrale verilecek. Konvansiyonel Santraller kategorisinde; Kömür Santralleri ve Doğalgaz Santralleri, Yenilenebilir Enerji Santraller kategorisinde; Rüzgâr, Güneş, Hidroelektrik, Jeotermal, Biyokütle, Atık Isı ve Hibrit (Melez) Santraller, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü kategorisinde; 10MW altı ve 10 MW üstü tesisler ile Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü kategorilerinde yapılan başvuruların en iyileri onurlandırılacak.

Enerji ödülleri; jüri üyeleri tarafından ölçülebilir kriterlere verilecek puanlama sistemi ile değerlendirilip, her kategoride en yüksek puanı alan başvuruya ödül verilecek.

Jüri; Prof. Dr. Birol Kılkış, Prof. Dr. Sermin Onaygil, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, Prof. Dr. Üner Çolak ve Muzaffer Başaran’dan oluşuyor.

ICCI Enerji Ödülleri; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu ve Türkiye Kojenerasyon Derneği tarafından destekleniyor.

Başvuru için: http://icci.com.tr/nasil-basvurabilirim/

27’nci ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı, 2023’te İstanbul Fuar Merkezi Hall 1’de gerçekleşecek.


Etiketler