Enerjide birleşme ve satın almaların değeri 17,2 milyar Dolar'a ulaştı

02 Şubat 2011 Dergi: Ocak-Şubat 2011

Türkiye enerji sektöründeki birleşme ve satın almaların değeri 2010 yılında 17,2 milyar Dolar'a ulaştı. Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi PriceWaterhouseCoopers'ın (PwC) hazırladığı rapora göre, bu rakam henüz onay süreci tamamlanmamış işlemleri de içerirken, değerin yükselmesinde dağıtım özelleştirmelerinin de büyük rol oynadığı belirtiliyor.

Ortaya çıkan 17,2 milyar Dolar'ın kırılması güç bir rekor olduğunu belirten PwC Türkiye ortağı Engin Alioğlu, raporun sonuçlarını şu şekilde değerlendirdi: "17,2 milyar Dolar'lık rakam; 2007, 2008 ve 2009 yıllarındaki enerji alanındaki toplam satın alma ve birleşmelerin iki katından bile yüksek oldu. Bu rakam şu ana kadar tek bir sektörde görülmüş en yüksek satın alma ve birleşme rakamı... 2010 yılında bu düzeye ulaşılmasında; 11 elektrik dağıtım bölgesinin özelleştirmesinin tek bir yıla sığdırılmış olmasından kaynaklanıyor. Özelleştirmelerden gelen toplam rakam 12,3 milyar Dolar, yani toplam rakamın %72'si". Alioğlu, 2011'de başta elektrik üretim ve İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ) olmak üzere önemli özelleştirmeler olduğunu hatırlatırken, toplam satın alma ve birleşmelerde oluşacak değerin, 10 milyar Dolar civarında olmasını öngördüklerini söyledi.

2010'daki birleşme ve satın almalarda yabancı yatırımcı oranının sınırlı kalmasına dikkat çeken ve 17,2 milyar Dolar'lık işlemde yabancı payının yalnızca %12 olduğunu belirten Engin Alioğlu, "Bunun en büyük sebebi yabancıların elektrik dağıtım ihalelerine rağbet göstermemesi oldu" dedi. Alioğlu'nun öngörüsü, elektrik dağıtım ve Başkentgaz ihalelerinde eksik olan yabancı ilgisinin, gelecek dönemde elektrik üretim ve İGDAŞ'ta ciddi şekilde görüleceği yönünde.


Etiketler


Slider Altına