Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Alanında Düzenlemeler İçeren Kanun Yürürlükte

03 Aralık 2020 Dergi:

Enerji alanında düzenlemeler içeren “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2020 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’nin 2 Aralık 2020 tarihli sayısında yer alan kanuna göre, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye girecek yerli aksam kullanan, yenilenebilir enerji kaynaklarının bedeli TL olarak belirlenebilecek.
Kanunla, lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi de amaçlanıyor. Elektriğe ihtiyacı yüksek olan aboneler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüyle sınırlı olmak kaydıyla mevzuatta yer alan üretim tesisi üst sınırından istisna olarak, üretim tesisi kurabilecek ve bu tip tesislerde anlık ihtiyaç fazlası oluşması halinde bunu sisteme verebilmesi sağlanacak.
Kanunla ayrıca jeotermal sahaların daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla sahaların taksit imkanıyla ihale edilmesi, maden kanununda olduğu gibi kamu kurumlarına bedeli karşılığı doğrudan veya gelir paylaşımı esasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilmesi amaçlanıyor.
Genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçesine konan ödenekten karşılanması 31 Aralık 2025’e kadar uzatılacak.

“Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un tam metnine ulaşmak için tıklayınızSlider Altına