Elektrik Üretiminde Yenilenebilir Kaynak Payı Türkiye’de AB’den Daha Yüksek Seviyede

01 Şubat 2021 Dergi: Ocak-Şubat 2021

Türkiye’de 2020’de yıllık elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların toplam payı %42.38 olarak gerçekleşti. Limak Holding Hidroelektrik Grubu Genel Müdürü ve HESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert konuya ilişkin açıklama yaptı. 

Taner Ercömert açıklamasında şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde 2020’de yıllık elektrik tüketimi 2019’a göre %0.38 artışla 304.8 milyar kWh oldu. Ülkemizde elektrik üretim santralleri kurulu gücü 96.5 GW’ı; yenilenebilir kaynaklı güç ise 50 GW’ı geçti.
1 Şubat 2021 itibarıyla, ülkemizin elektrik üretim santralleri kurulu gücü 96.864 MW olup kurulu gücün 25.690 MW’ı Doğal Gaz+LNG+nafta santrali; 20.323 MW’ı kömür santrali (11.336 MW’ı yerli kömürlü santral + 8.987 MW’ı ithal kömürlü santral); 306 MW’ı Fuel-oil santrali; 370 MW’ı atık santralidir. Toplam kurulu gücün 31.391 MW’ı HES, 9.244 MW’ı RES, 6.746 MW’ı GES, 1.696 MW’ı JES, 1.097 MW’ı biyokütle santrali olmak üzere 50.174 MW’ı yenilenebilir kaynaklıdır.

2020’de ülkemizde yenilenebilir kaynaklar %42.4’lük bir paya sahip oldu
Turkiye-Brut-Elektrik-Uretiminin-Birincil-Enerji-Kaynaklarina-Gore-Aylik-Dagilimi2020’de ülkemizde gerçekleşen 305.4 milyar kWh’lik yıllık üretimde yenilenebilir kaynaklar %42.4’lük bir paya sahip oldu. Elektrik üretiminde yenilenebilir kaynak payı ülkemizde halen Avrupa Birliği’nden daha yüksek seviyededir. 
2020’de ülkemizde yıllık elektrik üretiminde kömür payı %34.82, HES payı %25.59, doğal gaz payı %22.69, RES payı %8.11, GES payı %3.82, JES payı %3.06, atık, çöp ve biyokütle %1.80 olmak üzere yenilenebilir kaynakların toplam payı %42.38 oldu.
eu countries renewables shares in electricityOcak 2021’de Ember araştırma kuruluşunca yayımlanan AB elektrik sektörü raporundaki güncel verilere göre; Avrupa Birliği’nde elektrik üretiminde 2019’da %34 olan yenilenebilir kaynakların oranı, 2020’de %38’e çıkmış ve elektrik üretiminde fosil yakıtların payı azalmıştır. Fosil yakıtların 2019’daki topluluğun elektrik üretimindeki %40’lık payı 2020’de %37’ye gerilemiştir. Böylece AB üyesi 27 ülkede yenilenebilir enerji, 2020’de ilk defa fosil yakıtları geride bırakarak AB’nin ana elektrik üretim kaynağı haline gelmiştir. Avrupa’da yenilenebilir payının en yüksek olduğu ilk 5 ülke Norveç, Avusturya, İsviçre, İsveç ve Danimarka’dır. 

Yenilenebilir kaynakların fosil yakıtlı kaynakları geçmesini bekliyoruz

Yenilenebilir kaynakların 2030’a kadar üretimde %50’nin üzerinde bir paya sahip olmasını, yenilenebilir kaynakların fosil yakıtlı kaynakları geçmesini bekliyoruz
2020’de ülkemiz elektrik üretiminde kömür ve doğal gaz santralleri %57’nin üzerinde paya sahip olmuştur. 10 yıl içerisinde üretimde kömür ve doğal gazın toplam payının %50’nin altına inmesini bekliyoruz. Yenilenebilir kaynakların ise 2030’a kadar elektrik üretiminde %50’nin üzerinde bir paya sahip olmasını bekliyoruz.

Hidroelektrik unvanını koruyacak

2020’de hem dünyada hem de ülkemizde yenilenebilirde en büyük kaynak olan hidroelektriğin 2030’da da bu unvanını koruması bekleniyor
2020’de ülke elektrik üretiminde geçen yıla göre oransal olarak en büyük artış yaklaşık %26 ile güneşten üretimde olurken, önümüzdeki yıllarda, elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payının hızla artmasını, halen elektrik üretiminde %25’in, toplam kurulu güçte ise %32’nin üzerine paya sahip olan hidroelektrik enerjinin ise yenilenebilirde en büyük kaynak olma unvanını önümüzdeki 10 yılda da korumasını bekliyoruz.
2030’da da dünya genelinde yaklaşık 1 500 GW’lık bir kurulu güçle yenilenebilirde en büyük kaynak olarak kalmasını, ülkemizde ise 40.000 MW’a yaklaşan bir güçle hidroelektriğin yine yenilenebilirde en büyük kaynak olarak kalmasını öngörüyoruz.

2030’da rüzgar ve güneş hızlı büyüyecek

2030 sonrası dönemlerde ise dünya genelinde rüzgar ve güneşte beklenen hızlı büyümelerin gerçekleşmesiyle hidroelektiriğin yenilenebilir kaynaklar güç sıralamasında zamanla önce 2., sonrada 3. sıraya inmesi olası görülüyor.”