Header Reklam
Header Reklam

Ecogreen Enerji, Türkiye'nin Biyogaza Dayalı En Büyük Gübre Üretim Tesisini Kuruyor

14 Eylül 2023
Ecogreen Enerji, Türkiye'nin Biyogaza Dayalı En Büyük Gübre Üretim Tesisini Kuruyor

Türkiye'nin güneş, biyogaz ve biyokütle santrallerine sahip yeşil enerji pazarında en önemli oyunculardan biri olan Ecogreen Enerji, organik ve organomineral gübre yatırımları ile gübre pazarında da Türkiye'nin Biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi olan 'Ecofer'' markasıyla ilerliyor. Ecofer yılda 100 bin ton granül katı organomineral gübre ve 100 bin ton sıvı organomineral gübre üretim kapasitesi ile tarım sektörüne hizmet vermek için yatırımlarını tamamlamak üzere. 

’Ecofer' markasıyla büyük bir yatırımla Türkiye'’nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisini devreye alan Ecogreen Enerji, Türkiye’de büyük bir projeyi sektöre kazandırdı. Ecogreen Enerji bünyesindeki 3 biyogaz tesisiyle entegreli çalışan, Ecofer gübrenin ortaya çıkış amacı, Biyogaz tesislerinden çıkan organik maddelerden gübre üreterek, çiftçilerin yüksek verim elde etmesini sağlayarak, katma değer yaratmaktır.  Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan gübre entegre tesisinde; çiftçiler için uygulaması kolay granül organik ve organomineral katı gübre ve zengin içerikli sıvı organomineral gübreler üretilerek yerli hammaddelerle tüketim ve Türkiye tarımına fayda hedeflenmektedir. 

Çok yakında Türkiye pazarında yerini alacak

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Ecofer’in üretim denemelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, “Gübre, tarım sektörünün dolayısıyla gıda sektörünün en önemli girdilerinden biri. Ülkemizde tarım alanında yılda yaklaşık 7 milyon ton gübre tüketimi gerçekleşiyor.  Biyogaz çıktılarımız, gübre olarak kullanılabilecek zengin organik bir yapıya sahip. Bu çıktılarımızı en yeni teknolojik donanımlarla kurduğumuz tesisimiz ile zenginleştirdiğimizde ortaya çıkan granül organomineral katı ve sıvı gübreler ile, katma değeri yüksek, çiftçi kullanımı kolay, kuraklaşmayı azaltan, tarlalardaki organik madde oranını, ürünlerin verimini ve rekoltesini arttıran sonuçlar elde etmekteyiz.  Türkiye'nin Biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi olan Ecofer markamız ile yakın zamanda ülke pazarına giriş yapmaya hazırlanıyoruz. Yerli üretime katkıda bulunarak, gübre sektörüne büyük değer katacağız. Ecofer, 100 bin ton granül katı organomineral gübre ve 100 bin ton sıvı organomineral gübre üretim kapasitesine sahip. Topraklarımız için stratejik öneme sahip böylesine güçlü bir yatırımı ülkemize kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz” dedi.

Türkiye ve dünyaya çevresel ve ekonomik katkılar sağlayacağız

Çiftçilere ulaşacakları bayi ağlarını güçlendirerek ‘Ecofer’ markası adı altında hızla ilerlediklerini de sözlerine ekleyen Uğurlu, “Çevresel sürdürülebilirlik açısından biyogaza dayalı gübre üretim tesisleri, enerji ve tarım sektöründe önemli bir yere sahip. Hedeflerimiz, enerji üretimine, tarım sektörüne katkı sağlamak ve atık yönetimini doğru şekilde yapmak. Ülkemizin enerji ve tarım politikalarına bağlı şekilde gübre üretimiyle tarım sektörüne katkı sağlayacağız. Biyogaz tesisleri dünya genelinde artan bir öneme sahip. Sürdürülebilir enerji üretimi, atık yönetimi ve tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap vererek dünyamıza çevresel ve ekonomik faydalar sunacağız. 

1500 ton hayvansal ve zirai kaynaklı organik atık temiz enerjiye dönüşüyor

Ecofer gübre entegre tesisimizi ve tüm üretim süreçlerimizi tamamen sıfır atık vizyon ile hayata geçirdik. Tesiste her aşamada oluşan çıktı katma değerli bir girdiye dönüştürülüyor. Günde yaklaşık 1500 ton hayvansal ve zirai kaynaklı organik atık Biyogaz tesislerimizde fermente edilerek temiz enerjiye dönüşüyor. Bu doğrultuda, atıkların çevrede oluşturacağı kirlilik önlenerek, hem enerjiye hem de organik maddelere dönüştürülüyor.

Tarımda yüzde 50’ye yakın ham madde yerli olacak

Yüksek teknolojiye sahip tesislerimizle, fermantasyon sonucu elde edilen ve geçirilen işlemler ile organik madde bakımından zengin olan biyogaz çıktısı; Ecofer Gübre Tesisimiz tarafından zenginleştirildiğinde, kuraklığı azaltan, organik madde tüketimini arttıran granül katı organomineral gübreler ve sıvı organomineral gübreler üretilmekte. Bu ürünlerimizin %50’ye yakın hammaddesinin yerli olması motivasyonumuzu daha da güçlendirmektedir.” şeklinde konuştu.Slider Altına