Header Reklam
Header Reklam

DNV, Çin'in Enerji Dönüşümüne İlişkin Kapsamlı Bir Rapor Yayımladı

26 Nisan 2024
DNV, Çin'in Enerji Dönüşümüne İlişkin Kapsamlı Bir Rapor Yayımladı

Çin, küresel karbondiyoksit emisyonlarının önemli bir kısmından sorumludur (şu anda %33 ve 2050'de %22). Böylelikle küresel ısınma seviyeleri ve küresel iklim etkileri üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Küresel bir kalite güvence ve risk yönetimi kuruluşu olan DNV, “Enerji Dönüşümüne Bakış” serisinin bir parçası olarak Çin'in enerji dönüşümüne ilişkin en kapsamlı İngilizce raporlardan birini yayımladı. Rapora göre Çin, 2050'ye kadar yenilenebilir enerji kurulumlarını beş katına çıkarmaya hazırlanıyor. Buna göre enerji karmasında bugün %30 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzyılın ortasına kadar %88'e çıkacak.
On yıldan kısa bir sürede Çin, güneş enerjisi üretimini %1'den %5'e çıkarmıştır, ancak bu oran 2050 yılına kadar elektrik üretiminin %38'ine yükselecektir.
Çin bugün enerji kaynaklı küresel emisyonların %33'ünü oluşturmaktadır. Bugün ile 2050 arasında yıllık emisyonlarını 8Gt azaltacak ki bu Avrupa'nın emisyon azaltımının üç katıdır.
Enerji bağımsızlığı, Çin'in enerji dönüşümü için kilit bir motivasyondur, ancak bu, sadece kısmen başarılmıştır. 
Enerji sektöründe yerli üretim kömürün yerini yerli üretim yenilenebilir enerjiler almaktadır. Petrol ve gazın çoğu ithal edilmeye devam edecektir ve petrol tüketimi 2027'deki zirveden 2050'ye kadar yarıya inerken; doğal gaz tüketimi 2050'ye kadar yine yüksek kalacaktır. Daha az petrol ve gaz kullanımıyla 2050'de net sıfıra daha hızlı bir geçiş, enerji bağımsızlığını önemli ölçüde artıracaktır.
Çin'in enerji kullanımı 2030 yılına kadar zirve yapacak ve 2050 yılına kadar elektrifikasyon ve enerji verimliliği iyileştirmelerinin etkisiyle %20 oranında azalacaktır. 
2050 yılında Çin, nihai enerji talebinin %47'sini elektrikle karşılayarak dünyanın en elektrikli bölgesi olarak OECD Pasifik'e rakip olacaktır. 
Enerji yoğunluğu 2035 yılında üçte bir oranında azalacak ve 2050 yılında bugünkü seviyesinden yarıya inerek 2,2 MJ/USD'ye ulaşacaktır. 
Nüfusun 100 milyon kişi azalması da dahil olmak üzere demografik değişiklikler enerji kullanımındaki düşüşe katkıda bulunmaktadır.
Nükleer tesisler mutlak olarak iki katına çıkmaktadır, ancak nükleerin enerji üretimindeki payı 2050'de %5 civarında, küçük kalacaktır. 
Çin'de emisyonların 2026'da zirve yapacağı ve 2040'a kadar %30 azalacağı öngörülmektedir. 
Çin, 2030 yılına kadar GSYİH birimi başına karbon yoğunluğunu 2005 seviyelerine göre %65 oranında azaltmayı hedeflemektedir; o zamana kadar sadece %59 oranında bir azalma öngörülmektedir. 
Uzun vadede, Çin 2060 yılına kadar karbon nötr hedefine ulaşmaya yakındır, ancak o zamana kadar net sıfırın sağlanması için imalat gibi bazı sektörlerin karbondan arındırılmasını hızlandırması gerekecektir. 
www.dnv.comSlider Altına