Cumhurbaşkanı Kararı ile YEKDEM’de Süre 6 Ay Uzatıldı

18 Eylül 2020 Dergi:

Resmî Gazete’nin bugünkü (18 Eylül) sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (YEKDEM) yararlanmak isteyen üretim tesislerinin 31 Aralık 2020'ye kadar devreye girme şartında süre, 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı.

18 Eylül 2020’de yayımlanan 31248 sayılı Resmi Gazete’de yer alan 2949 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda;

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim faaliyeti gösteren tesisler için uygulanacak fiyat ve süreler ile yerli katkı ilavesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6 ncı ve 6/B maddeleri gereğince karar verilmiştir.

17/9/2020 Tarihli ve 2949 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar
MADDE 1-
(1) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları (YEK) Destekleme Mekanizmasına tabi YEK Belgeli üretim lisansı sahipleri için, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun Kanuna ekli I sayılı Cetvelde Yer alan fiyatlar 31/12/2030 tarihine kadar uygulanır.
(2) 1/1/2021 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar işletmeye girecek YEK Belgeli üretim tesislerinde kullanılan mekanik ve/veya elektro-mekanik aksamın yurt içinde imal edilmiş olması halinde, bu tesislerde üretilerek iletim veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi için 5346 sayılı Kanuna ekli I sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlara, üretim tesisinin işletmeye giriş tarihinden itibaren beş yıl süreyle aynı Kanuna ekli II sayılı Cetvelde belirtilen fiyatlar ilave edilir.
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür
” ifadeleri yer alıyor.

Kararı görmek için tıklayın Slider Altına