Çukurova Inovasyona Dayalı Enerji Kümelenmesi

26 Aralık 2008 Dergi: Kasım-Aralık 2008

Adana'daki "Çukurova-Inovasyona Dayalı Enerji Kümelenmesi" konulu konferansa katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Şeref Efe, yaptığı konuşmada güneş enerjisinin Türkiye için çok önemli bir kaynak olduğunu ancak bu konuda çok geride kalındığını söyledi. Efe şöyle devam etti: "Politikalarımızı şekillendirirken, kirletmeyecek, karbondioksit emisyonlarını çevreye olan etkilerini en aza indirecek teknolojilere yoğunlaşmamız ve çok fazla kaynak bulmamız gerekiyor. Bunları yaparken de arz güvenliğini teminat altına almalıyız. Sırf güneş enerjisine yönelik özendirici çalışma içindeyiz. Güneş enerjisinden üretilen elektriği satın alma garantisi olacak."


Etiketler


Slider Altına