COVID 19, Çin Güneş Enerjisi Sektörünü de Olumsuz Etkiledi

28 Nisan 2020 Dergi:

GlobalData, Çin’de yeni güneş PV kurulumlarının COVID-19 nedeniyle önceki projeksiyonların altında kalmasının muhtemel olduğunu bildiriyor.
COVID-19 salgını ve etkisi nedeniyle, Çin'in 2020 için güneş PV kapasite ilavelerinin önceki tahminlerin altına, 6,6 GW'a kadar düşmesi bekleniyor. Pandemi başlangıcından önce, 2020 için 2019'da mevcut 30.1 GW kapasitenin 40 GW kapasiteye çıkacağı tahmin edildi. Ancak, mevcut projeksiyonlar, kurulumların aynı zaman çerçevesinde ancak 33.4GW'ye ulaşacağını gösteriyor.
Çin, güneş enerjisinde dünyanın en büyük pazarlarından biridir ve ülke küresel tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. COVID-19 salgını nedeniyle üreticiler kapatma ve karantina kısıtlamaları arasında muazzam bir baskı altında kaldı. Bunlar, komponentlerin üretim hızını yavaşlattı ve küresel güneş piyasasında domino etkisine neden oldu. Jiangsu, Guangdong, Anhui ve Zhejiang'ın önde gelen sanayi bölgeleri, salgın nedeniyle büyük ölçüde etkilendi ve hükümet direktiflerine göre kısa bir süre için operasyonları durdurmaya zorlandı.
GlobalData Kıdemli Enerji Analisti Somik Das, şunları söylüyor: “Çin hükümetinin agresif endüstriyel genişleme planlarıyla desteklenen yerli üreticiler, yerel ve küresel talebe cevap vermek için büyük üretim tesisleri inşa etmişlerdi. Salgından önce, hükümetin 12 Çin eyaletinde merkezi olarak sübvanse edilmemiş PV projelerinde sınırları kaldıran politika değişiklikleri itici güç olmuştu. Şimdi COVID-19 salgını ile birlikte piyasanın aşağıya doğru büyük bir düşüş kaydetmesi bekleniyor. Çin ekonomisi pandeminin etkilerinden kaynaklanan koşullarda iyileşme belirtileri gösterir göstermez, hükümetin sektörü yeniden şekillendirmek için çaba göstermesi beklenebilir.”
GlobalData'ya göre, güneş enerjisi sektöründe üretim kesintilerinin modül sayısında düşüşe neden olması bekleniyor ve sübvansiyon kotasının sonuna yaklaşırken, bazı yatırımcıların projelerinin tamamlanmasında gecikmelerle karşılaşması ve bazılarının projeleri tamamen terk etmesi bekleniyor.