Çin Yenilenebilir Enerji Hedeflerine On Yıl Öncesinden Ulaştı

27 Ağustos 2018 Dergi:

Birleşik Krallık East Anglia Üniversitesi'nin uzmanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Çin'in, çevreye ilişkin hedeflerine planladığından on iki yıl önce ulaşmış olduğunu ileri sürüyor. Profesör Dabo Guan'ın raporu, Çin'in geçtiğimiz on yılın karbondioksit çıktılarını analiz ediyor. Buna göre emisyonların son üç yılda çok belirgin bir azalma gösterdiği saptandı. Söz konusu dönem, tam da ülkenin olağanüstü bir ekonomik büyüme kaydettiği dönem. Bu veri, Çin'in karbondioksit emisyonlarının 2030'da doruğa ulaşacağına ilişkin öngörüsü ışığında ele alındığında, söz konusu doruk noktasının şimdiden aşılmış olabileceği varsayımı gündeme geliyor. Son araştırma, yenilenebilir enerji konusunda Çin'in dünyanın geri kalan kesimine önderlik etmeyi sürdürdüğüne ilişkin olarak geçen Ekim ayında öne sürülmüş haber ve görüşleri doğruluyor gibi görünmekte. Bu haber ve görüşler, meşhur EY firması uzmanlarınca gerçekleştirilmiş araştırmaya dayalı olup "Renewable Energy Country Attractiveness Index" (RECAI) (Ülkelerin yenilenebilir enerji çekicilik indeksi) açısından Çin'in çevre dostu güçler arasında küresel lider olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.

2015 yılına kadar ABD en öndeydi. Ancak geçen yıl Çin ABD'yi ikinci sıraya indirdi; şu anda ise Çin'in arkasında Hindistan ikinci sırada ve ABD üçüncü sıraya düştü. Araştırmacılar Çin'in çok önemli bir miktar kömür enerjisinin yerini yenilenebilir kaynaklarla doldurmayı planladığını açıklıyor. Aynı zamanda elektrik veya diğer alternatif enerji ile çalışan araçların üretimini desteklemek için büyük çabalar harcanıyor.