Çin, Toplam Enerji İhtiyacının Yüzde 42.4’ünü Yenilenebilir Enerjiden Karşılıyor

31 Mart 2021 Dergi:

Ulusal Enerji Dairesi’nin 30 Mart Salı günü yaptığı açıklamaya göre Çin, karbon emisyonlarını azaltmak ve ekolojik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarının keşfinde ve kullanımında ilerlemeler kaydetti. 

Ulusal Enerji Dairesi yöneticisi Zhang Jianhua, ülkenin yenilenebilir elektrik üretimi konusunda yerleşik kapasitesinin 2020 yılı sonunda 930 milyon kilovata ulaştığını; bunun da ülkenin toplam kapasitesinin yüzde 42,4 kadarına denk düştüğünü duyurdu.  

Hidroelektrik üretim mevcut kapasite, Zhang’ın açıklamasına göre, üst üste 16 yıldır dünyanın ilk sırasında; ayrıca mevcut rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi üretim kapasitesi de yine üst üste sırasıyla 11 ve altı yıldan beridir dünyanın birinci sırasında. Geçen yıl Çin’in kullandığı yenilenebilir enerji miktarı 680 milyon ton kömür eşdeğerine ulaştı ve yaklaşık bir milyar ton kömürün üretebileceği enerji miktarını üretti. Bu durum, 1,79 milyar ton karbondioksit, 864 bin ton kükürt dioksit ve 798 bin ton azot oksit emisyonunun azaltılmasını sağlamış oldu.

Yenilenebilir enerji kaynaklarınca üretilen enerji, geçen yıl Çin’de 2 bin 200 milyar kilovatsaate ulaşarak ülkenin toplam elektrik tüketiminin yüzde 2,5 kadarına eşdeğer oldu. Bu, 2012 yılına kıyasla yüzde 9,5 oranında bir artış ifade etti. Öte yandan Çin'in ülke olarak ciddi bir çaba harcayarak önümüzdeki yıllarda büyük ölçekte ve yüksek kaliteli yenilenebilir enerji üreteceği ve enerji sistemini bu eksende oluşturacağı yine ilgili daire yönetimi tarafından belirtildi.  

Rüzgar ve güneş enerjisinin üretimini hızlandırmak bir yana, hidrolik enerjiyi de yerel koşullara uygun olarak kalkındırmak ve güvenlik konusuna odaklanarak nükleer enerjiyi de düzenli biçimde ileri götürmek Çin’in önümüzdeki dönemde göstereceği çabalara konu oluşturacak. Ayrıca fosil olmayan enerjilerin kullanımını teşvik amacıyla enerji tüketimine ilişkin kesin normlar benimsenecek. Endüstri, inşaat ve ulaştırma gibi temel sektör ve alanlarda tüketilecek enerjinin profilini de istenen yönde değiştirmek de hedefleniyor.Slider Altına