Çin, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Enerji Üretimini Artırıyor

17 Temmuz 2019 Dergi: Temmuz-Ağustos 2019

China Daily’in aktardığı habere göre, Çin’deki rüzgar ve güneş  enerjisinin 2020 içinde şebeke fiyat paritesine ulaşması ve hidroelektrik üretiminin toplam enerji üretiminde payının daha da azalması bekleniyor.

Şu anda, biyokütle ve jeotermal enerjileri de içeren tüm ana yenilenebilir enerji kaynakları arasında, rüzgar ve güneş enerjilerinin gelişimi kaydedilen en önemli ilerleme olarak göze çarpıyor. Gazeteye göre, 2018’deki yeni kurulan yenilenebilir enerji kapasitesinin yaklaşık yüzde 85’i rüzgar ve güneş enerjisi için kuruldu.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Yenilenebilir Enerji Geliştirme Raporu 2018’e göre; Çin'de yenilenebilir enerji kapasitesi hızlı büyümeye devam edecek ve 2020 yılında, şebekeye bağlı kurulu geleneksel hidroelektrik güç 340 gigawatt (GW) düzeyine  ulaşırken,  rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi kapasitesi sırasıyla 230 GW ve 250 GW olacak.

Çin Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Enstitüsü Başkanı Zheng Sheng’an, ülkenin karbon salınımlarını azaltma konusundaki kararlılığı nedeniyle Çin’in rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin büyümesinin 2025 boyunca devam edeceğini tahmin ediyor.  Zheng ayrıca, güneş enerjisi kapasitesindeki büyümenin, Çin’in orta, doğu ve güney bölgelerinde de aynı hızda olduğunu ve bu nedenle güneş enerjisi yerleşim düzeninin de optimize olduğunu belirtti. Çin yenilenebilir enerjinin kapasitesinin büyütülmesini, temiz, düşük karbonlu ve güvenli bir enerji karması oluşturulması ve dış enerjiye olan bağımlılığını azaltması için gerekli görüyor.