Çin Fotovoltaik Sektörü Büyümeye Devam Ediyor

30 Mayıs 2019 Dergi:

Uzmanlar, Çin üretimi fotovoltaik (PV) güç ürünleri üzerindeki ABD tarifesinin, genişleyen iç pazar ve güçlü küresel talep sayesinde ülkenin PV endüstrisi üzerinde çok az etkisi olacağını açıkladılar.

9 Mayıs’ta ABD, PV ürünleri dâhil olmak üzere Çin’den yapılan ithalata 200 milyar dolar tutarında yüzde 25’lik bir ek vergi getirdiğini açıklamıştı. Ancak Çinli gözlemciler, ABD’nin Çin’in PV ihracatının yalnızca küçük bir kısmını temsil ettiği için Çin’in tarifelere rağmen sektördeki güçlü konumunu koruyacağını ve ülkenin talepleri yüksek olan diğer pazarlarla ticari ilişkilerini oluşturmuş olduğunu vurguladılar.

Çin Makine ve Elektronik Ürünler İthalat ve İhracat Ticaret Odası tarafından yayınlanan bir rapora göre, bu yılın ilk dört ayında, Çin'in PV ürün ihracatı yıllık % 81 artışla 20.6 gigawatt (GW) seviyesine yükseldi.  Rapora göre en büyük ihracat pazarları arasında Hollanda, Vietnam, Hindistan ve Avustralya yer alıyor.

ABD, 2011 yılından bu yana Çin PV ürünlerine yönelik damping ve telafi edici vergiler uygulamaya başlamıştı ve o zamandan beri ticaret hacmi düştü.  Oda’nın verilerine göre 2018'de ABD'ye yalnızca 61 megawatt gücünde PV ekipman ihraç edildi.

Yine Oda’nın verilerine göre, Çin ile AB arasında PV ürünlerinin serbest ticareti Eylül 2018’de yeniden başladı ve izleyen çeyrekte ikili ticaret hacmi ikiye katlandı. AB’ye yönelik dış ticaret, yılın ilk çeyreğinde yıllık % 957,7 artışla Çin'in toplam PV ihracatına 3,54 GW katkıda bulundu.